Schoolobservatie

 

Als onderdeel van een onderzoek of hulpvraag kunnen wij een observatie op school doen. Dit is handig als school vragen heeft over het gedrag van het kind of jongere of als de observatie extra informatie kan geven.

Wij kunnen dan kijken naar taakgedrag, leerhouding, sociaal gedrag tijdens taken en in vrije situaties en op verzoek van school ook naar de stijl en interventies van de docent. In ons advies kunnen we dan tips geven voor school.