Werken bij ZO!

Ben je basis-orthopedagoog of basis-psycholoog, leergierig, ondernemend en kan je minimaal vier dagen komen werken? We zijn benieuwd naar je open sollicitatie!

Het is handig dat je al enige ervaring hebt in het contact en werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Dit kan juist ook vanuit eerdere ervaring als bijvoorbeeld docent, groepsleider, ambulant hulpverlener of gedragswetenschapper.

Of dat je net afgestudeerd bent en juist eerst als junior aan de slag wilt; veel directe contacturen met kinderen en jongeren maken en al doende door stromen om je verder bekwamen in diagnostiek en behandelingen.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

ZO!-zorgoplossingen heeft opleidingsplaatsen GZ-psycholoog. Na je inwerkperiode kan je in aanmerking komen voor de opleiding. Je blijft dan bij ons werken en volgt je studie uren in Nijmegen of Deventer.

Een SKJ registratie, inschrijving bij je beroepsvereniging (NVO of NIP), VOG en LOGO verklaring zijn vereisten. Zo nodig kan je bij ons je diagnostiek aantekening afmaken en dan je LOGO aanvragen. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Ben je een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, Psychotherapeut of Klinisch psycholoog op het gebied Kind & Jeugd, leergierig, ondernemend en je kan minimaal drie dagen komen werken? We zijn benieuwd naar je open sollicitatie!

Als BIG geregistreerde zorgverlener heb je bij ZO! de ruimte om je vak op je eigen manier in te vullen. Je kan zelf diagnostiek doen of dit laten doen. Je kan vooral zelf behandelen en aanvullend als regiebehandelaar met de overige collega’s een team vormen om een cliënt en omgeving. We zijn nieuwsgierig wat jij kan bijdragen.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie. Afhankelijk van je registratie en voorkeur kan je ook werken binnen onze contracten met zorgverzekeraars in de basisGGZ (ZPM).

Inschrijving bij je beroepsvereniging en VOG zijn vereisten. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Ben je Verpleegkundige Specialist BIG op het gebied Kind & Jeugd?

Dan kan je samen met onze kinderpsychiater ook uitvoering geven aan onze medicatietherapie-trajecten. Hiernaast kan je aan de slag als behandelaar bij kinderen, jeugd en ouders, aansluitend op je eigen voorkeuren. Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

Inschrijving bij je beroepsvereniging en VOG zijn vereisten. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Heb je een HBO+ opleiding en al ruime ervaring in een behandelsetting of in het onderwijs? Ben je leergierig, ondernemend en kan je minimaal vier dagen komen werken? We zijn benieuwd naar je open sollicitatie!

Soms hebben we ruimte voor toetreding van een HBO+ collega. Je werkt in gezinnen, met ouders, kinderen en jongeren. Een SKJ registratie en VOG is vereist. Als je (nog) geen SKJ registratie hebt, maar wel in aanmerking komt voor het overgangsprogramma, kan je gebruik maken van ons geaccrediteerde SKJ praktijkopleidingsprogramma. Een opleiding of interesse in systeemgericht werken is een pre.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Een dag bij ZO!

Afhankelijk van je eigen voorkeuren en dag start je thuis je computer op, gaat op huisbezoek bij een gezin of je hebt een ruimte geboekt voor je afspraak op de praktijklocatie in Leeuwarden of Groningen. Je checkt je mail en bereid je afspraak voor. Dit kan een intake zijn, een afspraak om samen met een jongere screeningslijsten in te vullen, een behandelafspraak met een kind of jongere (vaak met een ouder), een ouderbegeleidingsoverleg of een overleg met school, gezinsvoogden of andere betrokkenen. Het is meestal life, maar overleggen zijn vaak online. Je caseload is afgestemd op wat je kan, wilt en waar je voor kiest. Samen met je werkbegeleider heb je dit opgebouwd.

Na je afspraak werk je snel het EPD bij en doet het volgende wat je in je agenda hebt gezet; misschien volgende behandelafspraken op de praktijklocatie of een telefonisch overleg. Of rijdt naar je volgende huisbezoek en tussendoor bel je met onze backoffice om iets te laten checken over financiering en mogelijkheden voor de cliënt. Misschien doe je een observatie op een school, ben je door een ouder gevraagd mee te gaan naar een overleg of sluit een collega met een specifieke deskundigheid aan bij een afspraak van jou en je cliënt.

Of je rijdt naar de locatie in Leeuwarden, doet een kop koffie bij de koffiemachine, buurt even bij een collega die ook aanwezig is en je hebt werkoverleg of overleg met je intervisiegroep. Je kan je vragen in brengen en samen puzzelen we wat de cliënt nodig heeft. Na afloop zoek je er nog even literatuur en een werkboek in onze boekenkast. Misschien is er vandaag het maandelijks beleidsoverleg, om mee te denken over onze organisatie en keuzen. Of je hebt ruimte gelaten om je rapportage en diagnostiek uit te werken en je te verdiepen in een behandelplan. Je besluit zelf waar je dat doet; misschien wel thuis.

In de middag vraagt een collega van ZO! of je voor iets mee kan doen in een casus. Jullie hebben kort overleg, het past in je agenda, het lijkt je leuk en jullie plannen een overleg om er later even voor te gaan zitten. Net als je de laatste mails van die dag lijkt te hebben weggewerkt belt een ouder je rechtstreeks op je mobiele nummer en vraagt of jullie iets snel kunnen overleggen. Jullie kennen elkaar en je weet wat er bij hen thuis speelt, dus je snapt het snel. Je hebt niet direct antwoord. Dezelfde dag nog stem je intern af en kan je de ouder terug bellen met een passende reactie.

Je laatste afspraak van de dag laat weten dat het niet lukt te komen. Je kan je tijd goed gebruiken voor de administratie die er bij in is geschoten vandaag, maar je wilt ook nog boodschappen halen. De dag ging toch al anders dan je had verwacht, met alle dingen die tussendoor kwamen. Je stopt eerder en besluit je administratie op een later moment te doen. Je bent tenslotte eigen baas en bepaalt je eigen tijden.

ZO! collega’s

ZO! is een samenwerkingsverband. Je werkt zelfstandig, maar niet alleen. Je bepaald je eigen agenda en invulling van je werk. Je werkt vanaf onze locatie, bij cliënten thuis of digitaal vanuit je eigen huis. Je draagt bij aan de gemeenschappelijke deskundigheid, praktijkprofilering en ontwikkeling.

Op casusniveau kan je gebruik maken van de deskundigheid van het team, o.a. via werkbegeleiding, intervisies, collegiaal overleg en inzet van de deskundigheid van je collega’s. Je werkt wel zelfstandig maar niet alleen; samen doen we diagnostiek, maken de behandelplannen en evalueren het verloop. ZO!-zorgoplossingen biedt brede zorgtrajecten; meestal werk je dan ook met meerdere collega’s rond 1 cliënt en omgeving. Rond administratie wordt je ondersteund door onze gezamenlijke backoffice. Juist doordat je ook hier zo dicht op zit heb je maximale controle over wat een cliënt nodig heeft.

De collega’s van ZO! besteden veel eigen tijd aan scholing en intervisie, zowel intern als extern. Regelmatig ontwikkelen we samen een nieuw aanbod.

ZZP’er

Bij ZO! werk je als ZZP’er. Dit geeft je alle vrijheid voor je eigen ontwikkeling en om je werk af te stemmen op je privé omstandigheden en situatie. Wij plannen niet je agenda in en “productie” is iets wat je zelf bepaald.

Vanuit ZO! krijg je ondersteuning bij ZZP’er worden. Wat je verdient is afhankelijk van hoeveel je werkt en vergelijkbaar met een CAO loon in hogere schalen.

Stage

Onze praktijk leent zich niet goed voor een MSc of HBO stage. Wij zijn er van overtuigd dat je veel bij ons kan leren, maar onze organisatiestructuur en manier van werken ondersteund niet goed genoeg het opleidingstraject in je beginnende beroepsontwikkeling. Je bent welkom contact met ons te zoeken na je afstuderen.

Als je een MSc stage zoekt na je afgeronde HBO opleiding zijn er soms wel opties.