Werken bij ZO!

Ben je basis-orthopedagoog of basis-psycholoog, leergierig, ondernemend en kan je minimaal vier dagen komen werken? Bij ZO! heb je de kans om het vak in alle toonaarden verder onder de knie te krijgen. We zijn benieuwd naar je open sollicitatie!

Het is handig dat je al enige ervaring hebt in het contact en werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Dit kan juist ook vanuit eerdere ervaring als bijvoorbeeld docent, groepsleider, ambulant hulpverlener of gedragswetenschapper.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

ZO!-zorgoplossingen heeft opleidingsplaatsen GZ-psycholoog. Na je inwerkperiode kan je in aanmerking komen voor de opleiding. Je blijft dan bij ons werken en volgt je studie uren in Nijmegen of Deventer

Een SKJ registratie, inschrijving bij je beroepsvereniging (NVO of NIP), VOG en LOGO verklaring zijn vereisten. Zo nodig kan je bij ons je diagnostiek aantekening afmaken en dan je LOGO aanvragen. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Ben je een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, Psychotherapeut of Klinisch psycholoog op het gebied Kind & Jeugd , leergierig, ondernemend en je kan minimaal 3,5 dagen komen werken? We zijn benieuwd naar je open sollicitatie!

Als BIG geregistreerde zorgverlener heb je bij ZO! de ruimte om je vak op je eigen manier in te vullen. Je kan zelf diagnostiek doen of dit laten doen. Je kan vooral zelf behandelen en aanvullend als regiebehandelaar met de overige collega’s een team vormen om een cliënt en omgeving. We zijn nieuwsgierig wat jij kan bijdragen.<

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie. Afhankelijk van je registratie en voorkeur kan je ook werken binnen onze contracten met zorgverzekeraars.

Inschrijving bij je beroepsvereniging en VOG zijn vereisten. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Ben je Psychiater BIG? We zijn benieuwd naar wat je bij ons wilt komen doen!

We zoeken een Psychiater die als deel van ons team mee werkt bij kinderen en jongeren bij complexe diagnostiek en/of die ook medicatietherapie of psychotherapie nodig hebben. Afhankelijk van je eigen voorkeuren en beschikbare tijd kan je als regiebehandelaar mee werken of op deelinterventies werken.

Inschrijving bij je beroepsvereniging, VOG en vergewissing WKKGZ zijn vereisten.

Ben je Verpleegkundige Specialist BIG op het gebied Kind & Jeugd? We zijn benieuwd naar wat je bij ons wilt komen doen!

We zoeken een collega Verpleegkundige Specialiste BIG die als behandelaar bij kinderen, jeugd en ouders aan de slag wil, aansluitend op je eigen voorkeuren. Samen met onze psychiaters geeft je ook uitvoering aan medicatietherapie-trajecten.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

Inschrijving bij je beroepsvereniging en VOG zijn vereisten. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Ben je een HBO SKJ Jeugdgezinsprofessional met ervaring, zoek je een nieuwe ervaring, ben je leergierig, ondernemend en je kan minimaal 4 dagen komen werken? We zijn benieuwd naar wat je kan bij dragen aan ons team!

Als HBO SKJ Jeugdgezinsprofessional werk je met ouders, kinderen, jongeren en school rond de diverse vragen. Je bent een spil in het web, hebt contact met kinderen, jongeren, geeft ouderbegeleiding en afgebakende behandelingen voor het kind of jongere. Je voert je werk zelfstandig uit, werkt samen met 1 van onze orthopedagogen, psychologen of kinderpsychiater rond diagnostiek en je behandelplan. Voor aanvullende behandelingen kan je de collega’s van het team vragen.

Naast je eigen voorkeuren vragen we interesse en bereidheid je verder te scholen in behandeling van Problematische Gehechtheid en minimaal 1 van onze andere aandachtsgebieden, zoals FASD, ASS of adoptie.

Als je op dit moment nog niet helemaal voldoet aan de SKJ eisen, dan kan je bij voorlopige registratie gebruik maken van ons geaccrediteerde praktijkopleidingsprogramma.

Een VOG is vereist. Bij aansluiting bij ZO! zullen we ook referenties op vragen (vergewissing WKKGZ).

Een dag bij ZO!

Afhankelijk van je eigen voorkeuren en dag start je thuis je computer op, gaat op huisbezoek bij een gezin of je hebt een ruimte geboekt voor je afspraak op de praktijk locatie in Leeuwarden of Groningen. Je checkt je mail en bereid je afspraak voor. Dit kan een intake zijn, een afspraak om samen met een jongere screeningslijsten in te vullen, een behandelafspraak met een kind of jongere (vaak met een ouder), een ouderbegeleidingscontact of een overleg met school, gezinsvoogden of andere betrokkenen. Het is meestal life, maar overleggen zijn regelmatig online. Je caseload is afgestemd op wat je kan, wilt en waar je voor kiest. Samen met je werkbegeleider heb je dit opgebouwd.

Na je afspraak werk je snel het EPD bij en doet het volgende wat je in je agenda hebt gezet; misschien een volgende behandelafspraken op de praktijk locatie of een telefonisch overleg. Of rijdt naar je volgende huisbezoek en tussendoor bel je met onze backoffice om iets te laten checken over financiering en mogelijkheden voor de cliënt. Misschien doe je een observatie op een school, ben je door een ouder gevraagd mee te gaan naar een overleg of sluit een collega met een specifieke deskundigheid aan bij de afspraak van jou en je cliënt.

Of je rijdt naar de locatie in Leeuwarden, doet een kop koffie bij de koffiemachine, buurt even bij een collega die ook aanwezig is en je hebt werkoverleg of overleg met je intervisiegroep. Je kan je vragen in brengen en samen puzzelen we wat de cliënt nodig heeft. Na afloop zoek je er nog even literatuur en een werkboek in onze boekenkast. Misschien is er vandaag het maandelijks beleidsoverleg, om mee te denken over onze organisatie en keuzen. Of je hebt ruimte gelaten om je rapportage en diagnostiek uit te werken en je te verdiepen in een behandelplan. Je besluit zelf waar je dat doet; misschien wel thuis.

In de middag vraagt een collega van ZO! of je voor iets mee kan doen in zijn of haar casus. Jullie hebben kort overleg, het past in je agenda, het lijkt je leuk en jullie plannen een overleg om er later even voor te gaan zitten.

Net als je de laatste mails van die dag lijkt te hebben weggewerkt belt een ouder je rechtstreeks op je mobiele nummer en vraagt of jullie iets snel kunnen overleggen. Jullie kennen elkaar en je weet wat er bij hen thuis speelt, dus je snapt het snel. Je hebt niet direct antwoord. Dezelfde dag nog stem je intern af met een collega van ons team en kan je de ouder terug bellen met een passende reactie.

Je laatste afspraak van de dag laat weten dat het niet lukt te komen. Je kan je tijd goed gebruiken voor de administratie die er bij in is geschoten vandaag, maar je wilt ook nog boodschappen halen. De dag ging toch al anders dan je had verwacht, met alle dingen die tussendoor kwamen. Je stopt eerder en besluit je administratie op een later moment te doen. Je bent tenslotte eigen baas en bepaalt je eigen tijden.

ZO! collega’s

ZO! is een samenwerkingsverband. Je werkt zelfstandig, maar niet alleen. Je bepaald je eigen agenda en invulling van je werk. Je werkt vanaf onze locatie, bij cliënten thuis of digitaal vanuit je eigen huis. Je draagt bij aan de gemeenschappelijke deskundigheid, praktijkprofilering en ontwikkeling.

Op casusniveau kan je gebruik maken van de deskundigheid van het team, o.a. via werkbegeleiding, intervisies, collegiaal overleg en inzet van de deskundigheid van je collega’s. Je werkt wel zelfstandig maar niet alleen; samen doen we diagnostiek, maken de behandelplannen en evalueren het verloop. ZO!-zorgoplossingen biedt brede zorgtrajecten; meestal werk je dan ook met meerdere collega’s rond 1 cliënt en omgeving. Rond administratie wordt je ondersteund door onze gezamenlijke backoffice. Juist doordat je ook hier zo dicht op zit heb je maximale controle over wat een cliënt nodig heeft.

De collega’s van ZO! besteden veel eigen tijd aan scholing en intervisie, zowel intern als extern. Regelmatig ontwikkelen we samen een nieuw aanbod.

ZZP’er

Bij ZO! werk je als ZZP’er. Dit geeft je alle vrijheid voor je eigen ontwikkeling en om je werk af te stemmen op je privé omstandigheden en situatie. Wij plannen niet je agenda in en “productie” is iets wat je zelf bepaald.

Vanuit ZO! krijg je ondersteuning bij ZZP’er worden. Wat je verdient is afhankelijk van hoeveel uur je werkt en vergelijkbaar met een CAO loon in hogere schalen.