Gezinstherapie

Vaak beïnvloeden de klachten van een kind of jongere het hele gezinsleven. Naast  hulp voor de jeugdige of ouderbegeleiding is het soms handig om met het hele gezin te gaan werken.

Meestal gaat het bij het werken met gezinnen om meerdere problemen die elkaar versterken. Of omdat er iets is gebeurd wat iedereen aangaat en beïnvloed. We werken in een ontspannen sfeer over communicatie, het uit wisselen van gedachten en wensen van alle gezinsleden en maken van plannen hoe het verder moet gaan. Er is aandacht voor bijvoorbeeld de regels, manieren van overleg, manieren van ruzie maken, het maken en nakomen van afspraken, levensfase van de kinderen en ouderschapsstijlen. Waar nodig combineren we het met extra onderzoek en individuele hulp voor het kind, jongere of ouders. Als het zinvol is en met toestemming van de gezinsleden kunnen we ook school of anderen betrekken bij wat we doen.

Er wordt steunend, uitdagend en met humor gewerkt. Het doel is de door het gezin vastgestelde verandering te bereiken. We kijken welke methode het best past, bijvoorbeeld IAG, Systeemgerichte Gezinscoaching en toevoeging van andere methoden.