FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma

FASD beïnvloedt bijna alle aspecten van het leven. Bij ZO! zetten we in op ondersteuning om een zo normaal als mogelijk leven te hebben via ons FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma en Het model van FASD support.

FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma

Het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma. FASD definitie. FASD.
ZO!-zorgoplossingen

Bij het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma werkt ons team een periode mee met de zorg die er rondom een kind of jongere met FASD nodig is. Er wordt uitleg gegeven, gewerkt met de opvoeders, broers/zussen, omgeving, kind/jongere en eventuele ander betrokken zorgverleners. Waar nodig en mogelijk geven we ondersteuning en/of coördineren ondersteuning van betrokken zorgverleners.

De interventie biedt;

– kennis over FASD of Sentinel physical finding / Statie Encephalopathy, Alcohol exposure unknown aan opvoeders en omgeving;

– kennis over hoe om te gaan met ontwikkeling en gedrag voortkomend FASD, in het dagelijks opvoedend handelen;

– ondersteuning bij het toepassen van kennis en vaardigheden afgestemd op een kind of jongere met FASD voor opvoeders en omgeving.

-aanvullend psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

-psychologisch en psychiatrische (medicatie) behandeling indien passend

-coördinatie en bevorderen samenhang met andere behandelingen (logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, medische behandelingen etc.).

– versterken steunstructuur rondom gezin vanuit de eigen omgeving.

-afname opvoeders-stress.

Het programma duurt een jaar, waarbij de intensiteit varieert. Het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma kan waar nodig worden verlengd met zorg op afroep, beperken van risico’s op toename klachten en voortgangsdiagnostiek.

Het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma is ook passend bij Sentinel physical finding / Statie Encephalopathy, Alcohol exposure unknown of ander vormen van hersenbeschadiging.

Het model van FASD support

Bij het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma werken wij vanuit het Model van FASD Support. Met dit model vergroten we begrip en zorg voor mensen met FASD en hun omgeving. We optimaliseren de ontwikkelingsmogelijkheden en compenseren bij uitval die ontstaat door FASD.

Om het gedrag en de ontwikkeling van een persoon met FASD te begrijpen, is het nodig ons te realiseren dat veel problemen het gevolg zijn van de beschadiging in het centrale zenuwstelsel. Problemen kunnen lijken op ADHD, Autisme en gehechtheidsproblemen, maar hebben een andere oorzaak. En vragen daardoor een andere benadering.

The model of FASD support.
Het model van FASD support. 
Het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma. 
ZO!-zorgoplossingen.

De primaire gevolgen van FASD

Dit zijn de directe gevolgen van de beschadiging in het centrale zenuwstelsel, waardoor het brein anders werkt. Mensen met FASD hebben vaak verschillende “functioneringsleeftijden”. En vaardigheden variëren niet alleen per gebied, maar ook door de tijd heen. Dit wordt vaak gezien als een motivatieprobleem of houdingsprobleem; “je kon het eerst ook dus nu ben je lui”. De verschillen zijn echter vaak een direct gevolg van de beschadiging in het centrale zenuwstelsel en het anders werken van het centrale zenuwstelsel. Wat ze eerst konden, lijkt op een ander moment (tijdelijk) weer weg te zijn.

De secundaire gevolgen van FASD (of extra risico’s)

Dit zijn de problemen veroorzaakt door de primaire gevolgen; de dingen die niet lukken in het dagelijks leven, de invloed op emoties, gedrag en zelfbeleving. Als dingen herhalend niet lukken kan dit bijvoorbeeld leiden toe een negatieve zelfbeleving en vermijding om nieuwe dingen te willen proberen. Of school mislukt eerder. En op latere leeftijd; grotere kans op problemen rond werk, inkomen, wonen, zelfstandigheid etc. Het zijn de extra risico’s.

Het steunsysteem

Dit is de omgeving van de persoon met FASD; familie, relaties, school, werk, clubs etc. Hier worden de defecten zichtbaar, hoewel in sommige situaties ze soms niet zichtbaar zijn en juist in andere situaties meer. In de structuur van de school kan het goed gaan; thuis kan de meltdown ontstaan door de hoge inzet die het goede functioneren van een kind met FASD op school vraagt.

Het model van FASD support

English version of this page can be found here

In het model van FASD support onderscheiden we de drie gebieden met elk een eigen aanpak.

De primaire gevolgen vragen assistentie

Mensen met FASD hebben mogelijkheden en ontwikkelen zich, maar er zijn gaandeweg ook beperkingen. Als opvoeders, leerkrachten en zorgverleners gaan we mensen stimuleren en trainen om hun gedrag en ontwikkeling te verbeteren. FASD is een handicap en een handicap vraagt assistentie in plaats van training.

Dit is het “brain-based” aspect van het model en dit vraagt kennis van en ervaring met FASD. De beperkingen die zijn ontstaan of nog naar voren gaan komen, vragen assistentie om tot een succesvol functioneren te komen. Iets willen trainen wat niet getraind kan worden geeft frustratie; bij de persoon met FASD en de omgeving. Het geeft meer secundaire problemen en is een verspilling van energie.

De secundaire problemen vragen coaching

De secundaire problemen kunnen worden verminderd via coaching en behandeling, bijvoorbeeld via psycho-educatie en samen oefen van een haalbare vaardigheid.

Er is kennis over en ervaring met FASD nodig om te weten wanneer je assistentie en wanneer je coaching kan inzetten. Ieder persoon met FASD is verschillend, net zoals ieder persoon zonder FASD verschillend is. Dit vraagt een gepersonaliseerde benadering.

Het steun systeem vraagt steun

“Er is een dorp nodig om een kind op te voeden”. Bij FASD is dat nog meer het geval. De omgeving heeft steun nodig om de persoon met FASD te kunnen blijven steunen. Informatie over FASD, opvoeders netwerken, samen puzzelen met opvoeder over wat kan, netwerkvoorlichting voor school, vrienden, familie etc. is helpend.

Ook dit is een “brain-based” aspect van het model en vraagt kennis van en ervaring met FASD.

FASD en behandeling van gehechtheidsproblemen

Een persoon met FASD kan ook andere problemen hebben, zoals een gehechtheidsprobleem of trauma. Dit vraagt gespecialiseerde diagnostiek, omdat gedrag veroorzaakt door de beschadiging van het centrale zenuwstelsel er uit kan zien als gedrag wat hoort bij een andere stoornis.

Bij ZO! stimuleren we een gehechtheidsbevorderende- en/of traumatherapie als er sprake is van een hechtingsprobleem of trauma, in aanvulling op Het Model van FASD Support. Mensen met FASD moeten kunnen vertrouwen op anderen, omdat ze meer dan anderen voor steun afhankelijk zijn van anderen. Alles wat we kunnen doen om een beschadigd vertrouwen te herstellen draagt bij aan een meer succesvolle toekomst.

FASD en behandeling van andere problemen

Behandeling van andere problemen kan ook nodig en mogelijk zijn, in aanvulling op Het Model van FASD Support. In al deze situaties is kennis van en ervaring met FASD noodzakelijk, omdat de behandeling en effecten anders zullen zijn. FASD is en blijft altijd aanwezig.

Meer uitleg vind  je bij de FASstichting , FASproject en EU FASD en;