Privacy

Bij ZO! valt informatie onder het medisch beroepsgeheim. Overleg en samenwerking kan alleen met toestemming van de betrokkenen.

Wij participeren als praktijk niet vooraf in verschillende overleggen en samenwerkingsverbanden, om te voorkomen dat wij al informatie over mensen horen die niet in zorg zijn bij ons. Als een cliënt bij ons in zorg is, en er toestemming is, is samenwerking uiteraard wel mogelijk.

AKKOORDVERKLARING OUDERS

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. Als je als (met gezag belaste) ouder je kind of jongeren zelf aan meldt, geef je daarmee gelijk toestemming. Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten instemmen. Als iemand anders aanmeldt, of een met gezag belaste ouder of voogd woont niet op hetzelfde adres als het kind, vragen we een toestemmingsverklaring. De verklaring kan je hieronder downloaden. De betreffende ouder of voogd mag ons ook een mail sturen dat hij of zij akkoord is.

AKKOORDVERKLARING GEGEVENSUITWISSELING

Als derden informatie bij ons vragen moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

Als je actief in zorg bent bij ons, geeft je als cliënt aan wat wij wel en niet doorsturen en naar wie. Bij voorkeur stuur de je zelf de eventuele informatie door, zodat de je zelf de regie hebt. Eventuele verslaglegging voor derden krijg je eerst als concept voorgelegd.

Iinformatie wordt verzameld in een hulpverleningssituatie en mag na toestemming van betrokkenen alleen worden gebruikt voor de doelen waarbinnen deze verzameld is. Ander gebruik valt buiten de strekking van de verslaglegging. Diagnostische informatie heeft een beperkte geldigheid en geldigheidsduur.

OPT-OUT REGELING INFORMATIE UITWISSELING GEMEENTEN (JEUGD)

Bij Jeugd moet er soms inhoudelijke informatie worden uitgewisseld met een gebiedsteam. Wij doen dit niet zonder jou akkoord en medeweten vooraf. Bij voorkeur deel je zelf de informatie, zodat jij de regie hebt. Veel gemeenten hebben een opt-out regeling, waardoor wij eventuele informatie kunnen anonimiseren.

PRIVACYVERKLARING VOLWASSENEN

Bij BGGGZ eisen de overheid en verzekeraars dat wij een diagnose noteren (DSM notering) en op de factuur vermelden (als code).  Je kan een verklaring ondertekenen dat je niet wilt dat deze wordt doorgegeven. De classificatie blijft wel in ons dossier staan. Jouw gemeente of verzekeraar kan wel eisen ons dossier in te zien, om te controleren of er een classificatie is en of er is voldaan aan hun regels.

Je kan de privacyverklaring hieronder downloaden;

En als je meer wilt lezen;