Privacy & akkoord

Bij ZO! valt informatie onder het medisch beroepsgeheim, ook als we werken binnen de Jeugdwet. Overleg en samenwerking kan alleen met toestemming van de betrokkenen.

AKKOORDVERKLARING OUDERS

Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten (de met gezag belaste) ouders of voogd toestemming geven voor de in te zetten zorg. Als je als (met gezag belaste) ouder je kind of jongere zelf aan meldt, geef je daarmee gelijk toestemming.

Als iemand anders aanmeldt, of een met gezag belaste ouder of voogd woont niet op hetzelfde adres als het kind, vragen we een toestemmingsverklaring. De verklaring kan je hieronder downloaden.

De betreffende ouder of voogd mag ons ook een mail sturen dat hij of zij akkoord is.

Jongeren tussen 12 en 16 jaar moeten instemmen met de zorg. Bij jongeren van 16 jaar en ouder hoeven ouders geen akkoord te geven.

INFORMATIE VOOR OUDERS

Ouders krijgen van ons informatie over de bevindingen en denken mee. Als ouders niet bij elkaar wonen en een ouder niet mee komt of kan komen naar afspraken, gaan wij er van uit dat de verzorgende ouder de niet verzorgende ouder informeert. Bij rapportages en brieven moeten alle met gezag belaste volwassenen (tot een jongere 16 jaar is) akkoord geven voordat een rapportage definitief wordt.

Bij informatie over inhoud van therapie met een kind of jongere denken we met elkaar na over of het wenselijk is om alles te delen. Waar nodig kan de informatie beperkt worden.

AKKOORDVERKLARING GEGEVENSUITWISSELING

Als derden informatie bij ons vragen moet de cliënt hiervoor toestemming geven. Een voorbeeldverklaring kan je hieronder downloaden;

Als je actief in zorg bent bij ons, geeft je als cliënt aan wat wij wel en niet doorsturen en naar wie. Bij voorkeur stuur de je zelf de eventuele informatie door, zodat de je zelf de regie hebt. Eventuele verslaglegging voor derden krijg je eerst als concept voorgelegd.

Iinformatie wordt verzameld in een hulpverleningssituatie en mag na toestemming van betrokkenen alleen worden gebruikt voor de doelen waarbinnen deze verzameld is. Ander gebruik valt buiten de strekking van de verslaglegging. Diagnostische informatie heeft een beperkte geldigheid en geldigheidsduur.

OPT-OUT REGELING INFORMATIE UITWISSELING GEMEENTEN (JEUGD)

Bij Jeugd moet er soms inhoudelijke informatie worden uitgewisseld met een gebiedsteam. Wij doen dit niet zonder jou akkoord en medeweten vooraf. Bij voorkeur deel je zelf de informatie, zodat jij de regie hebt. Veel gemeenten hebben een opt-out regeling, waardoor wij eventuele informatie kunnen anonimiseren.

PRIVACYVERKLARING VOLWASSENEN

Bij BGGGZ eisen de overheid en verzekeraars dat wij een diagnose noteren (DSM notering) en op de factuur vermelden (als code).  Je kan een verklaring ondertekenen dat je niet wilt dat deze wordt doorgegeven. De classificatie blijft wel in ons dossier staan. Jouw gemeente of verzekeraar kan wel eisen ons dossier in te zien, om te controleren of er een classificatie is en of er is voldaan aan hun regels.

Je kan de privacyverklaring hieronder downloaden;

ZO!-zorgoplossingen AVG
Uiteraard dragen wij ook zorg voor een passend AVG beleid.

En als je meer wilt lezen;