Emotionele problemen

Emotionele problemen omvatten een hele reeks klachten. Het kan gaan om bijvoorbeeld onzekerheid, een gevoel perfect te moeten zijn, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, suïcidegedachten, pijnklachten, oververmoeidheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit enz. Emotionele problemen gaan vaak samen met gedragsproblemen; als je je niet lekker voelt, ga je je ook niet prettig gedragen. Het blokkeert je verdere ontwikkeling en veroorzaakt ook veel nieuwe problemen.

De oorzaken van emotionele problemen in gevoel zijn verschillend. Soms komt het door schoolproblemen, een trauma, nare gebeurtenissen of problemen rond gehechtheid. Hier gaan we samen naar kijken, onderzoeken hoe het komt dat je vast loopt en oplossingen bedenken.