Differentiatie & Fasetherapie

This page can be found in English here.

Differentiatie & Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met gehechtheidsproblemen. De behandeling wordt uitgevoerd met de ouders, opvoeder of vaste verzorger (b.v. groepsleider).

Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf.

Bij Differentiatietherapie wordt een kind of jongere gestimuleerd allerlei details te gaan voelen. Zacht, warm, koud, zout, zoet enzovoort. Bij hechtingsproblemen is contact met deze waarnemingen vaak afgestompt, omdat het ook pijnlijke dingen naar boven kan laten komen of niet voldoende ontwikkeld zijn. In de thuissituatie wordt in deze periode aandacht besteed aan een stabiele omgeving en het inperken van  gedragsproblemen, via Therapeutisch Opvoeden.

Na de Differentiatietherapie kan worden gestart met Fasetherapie. Met kinderen en jongeren wordt per levensfase (baby, peuter, kleuter, basisschool) uitgezocht wat je nodig hebt en welke vorm van nabijheid hier bij kan passen. Hierna mogen kinderen dit met hun ouders of verzorgers binnen omschreven huiswerkopdrachten na spelen. Op speelse wijze wordt er gewerkt in een sfeer van “samen zijn”. Vaak is het in te passen in gebruiken die al bestaan, maar die nu een extra accent krijgen. Door de structuur van de therapie is het voor zowel kinderen als ouders veilig uit te voeren. Ervaringen worden in de contacten met de therapeut verder uitgewerkt. Met ouders of verzorgers is regelmatig contact.

Na afsluiting van de nabijheidsfasen is er een vervolg  met aandacht voor vaardigheden, leren omgaan met anderen vanuit begrip en zelfwaardering.

Differentiatie- & Fasetherapie is therapie die inzet vraagt van kind/jongere, ouders/verzorgers en hulpverlener. We moeten goed en regelmatig samen werken. De therapie duurt (afhankelijk van de leeftijd van het kind of jongere) vaak ruim 2,5 jaar, waarna follow-up contacten zijn. De therapie wordt uitgevoerd samen met de ouder, pleegouders of de mentor. In de begin fase zijn contacten regelmatig. Afhankelijk van het verloop passen we de frequentie aan. We letten ook goed op wat zich in het gewone leven voordoet;  soms hebben we even pauze als er in het gewone leven veel dingen tegelijkertijd gebeuren.

De therapie maakt gebruik van inzichten uit onder andere hechtingstheorieën, neuropsychologie, traumatherapie, cognitieve gedragstherapie en ervaringsgerichte psychotherapie.

Op de site www.hechtingsproblemen.nl en kenniscentrum KJP kun je meer lezen.