Crisis

Onze zorgverleners zijn op hun eigen mailadres en eigen nummer veel bereikbaar, maar wij hebben niet een eigen crisis dienst.

Als er een crisissituatie is en je kan je eigen zorgverlener(s) van ZO!, buiten kantoortijden of bij vakanties, per tekstbericht, telefonisch op zijn of haar mobiele nummer of per mail, niet binnen maximaal een uur (of zo veel korter dan nodig passend bij de crisis) bereiken, moet je contact op nemen met Spoed4Jeugd in je eigen regio of met je huisarts of dokterswacht.

In levensbedreigende situaties moet je 112 te bellen.

Bij dreigende suïcide of acute zorgen over suïcide belt je met 113 / 0800-0113 of online contact 113.nl