Kindertherapie

In kindertherapie helpen wij kinderen problemen te begrijpen, te verwerken en verder te kunnen. We oefenen met nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden, vaak samen met ouders.

VORMEN VAN KINDERTHERAPIE

De vorm van de contacten kan erg verschillen. Dit is afhankelijk van wat past bij het kind en wat het doel is. Er kan worden gepraat, maar ook worden gespeeld. Er kan worden gewerkt met huiswerkopdrachtjes, training, dagboekjes, computerprogramma’s of er wordt in de therapie geschilderd, toneelspel, spelletjes gedaan, naar muziek geluisterd enz. Vaak werken we met een combinatie van Cognitieve Gedragstherapie, speltherapie en bewegingstherapie. Zo nodig doen we eerst een onderzoek.

Therapie steunt, maar is (in een later stadium) ook confronterend. De eerste afspraken gaan vooral over het opbouwen van contact en vertrouwen. Contact is meestal eens per twee weken of (een periode) iedere week.

KINDERTHERAPIE EN OUDERS

Hoe jonger het kind, hoe belangrijker de afstemming met de ouders is. Het kind mag in therapie zijn eigen dingen uiten. Vaak helpt het hem juist dat ouders dit niet direct weten. Toch moeten ouders mee blijven doen en kunnen geheimen belastend worden. Af en toe is er dan ook overleg met de ouders om bij te praten over hoe het gaat of is er ouderbegeleiding, zodat ouders thuis kunnen oefenen met wat er in de therapie wordt geleerd.

Bij sommige klachten zijn ouders juist volledig of deels aanwezig bij de therapie en werken we met zijn allen aan de problemen.