Training

Bij ZO! hebben we diverse trainingen; bijvoorbeeld voor als je sociaal onhandig bent, te snel boos wordt, slecht kan plannen of niet goed snapt wat anderen denken.

Voor we gaan trainingen kijken we eerst hoe het kan dat iets moeilijk gaat; we doen diagnostiek. Hierna kijken we met ouders en omgeving welke training passend is. Vaak trainingen we 1 op 1 met opdrachtjes om uit te voeren met ouders of school.

Agressie Regulatie Training

Jongeren met agressief gedrag zijn lastig voor hun omgeving, maar eigenlijk ook voor zichzelf. Ze veroorzaken veel tumult en zien vaak nog niet dat dit als een boemerang weer naar hen zelf terug komt. Agressief gedrag kan je afleren, vooral als je leert hoe je het anders kan doen. Tijdens agressie regulatie training leer je hoe je anders kan reageren als je wordt uitgedaagd of boos wordt, je leert over gedrag van anderen en je leert jezelf beter in de hand te houden.

We werken vaak volgens het model van de Goldsteintrainingen. Dit combineren we met afspraken met ouders, school, omgeving, eventueel sporttrainingen enzovoort. Of we werken met gesprekken, oefeningen en trucs om jezelf de baas te blijven (in plaats van de baas over de ander te zijn).

ZELF PLANNEN bij ADHD

Jongeren op de middelbare school en MBO moeten veel plannen en zelf organiseren; als je ADHD of ADD hebt gaat dat moeilijk. De training ‘Zelf Plannen’ is een bewezen effectieve* methode om jongeren met AD(H)D planningsvaardigheden aan te leren en hun executief functioneren te verbeteren. Er wordt in 9 individuele sessies geoefend met planningsmanieren, verbeteren van concentratiegedrag, zelf op tijd innemen van medicatie (als er medicatie wordt gebruikt) en omgaan met je eigen AD(H)D. De training is vooral gericht op het motiveren van de jongere om het zelf te doen en te blijven doen. Ook zijn er 2 oudersessies.Voor de training is een verkennend gesprek.

Je  kan je aanmelden als er al eerder ADHD of ADD is vastgesteld, je dit door ons wilt laten doen of als je niet de diagnose hebt, maar wel problemen met plannen en organiseren.

Wouter (16 jaar, ADD) volgde de training en was enthousiast. Lees zijn ervaringen in het artikel Niets moet, jij bepaalt’ dat verscheen in Balans Magazine van Oudervereniging Balans.

* Uit een grootschalig onderzoek, gesubsidieerd door ZonMW, bleek dat de training een significant positief effect heeft op zowel ADHD- als bijkomende symptomen, zoals planningsvaardigheden. Opvallend was het hoge aantal jongeren dat de training geheel afrondde: 97%.

Remweg

Kinderen en jongeren met ADHD of druk en impulsief gedrag hebben moeite met op tijd stoppen, nauwkeurig kijken, luisteren, planmatig denken en handelen. Kinderen bij wie de REM op hun impulsen WEG is kunnen geholpen worden een stop-denk-doe strategie te leren. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met allerlei dagelijkse situaties op school (rekenen, spelling), praktische taken (tafel dekken, kamer opruimen) of sociale taken (omgaan met vriendjes of volwassenen).

Bij de training voor basisschoolkinderen werken we vooral via de ouders. Als ouders krijg je instructies welke oefeningen je met je kind thuis kan gaan doen. Je gaat je kind zelf leren om te stoppen, goed te kijken, te luisteren, een plan te maken, het plan uit te voeren en te kijken hoe ze het hebben gedaan. Iedere oefening is steeds iets moeilijker.

De training voor jongeren is meer voor hen zelf. Via uitleg en oefeningen gaan we aan de slag om een stop-denk-doe strategie toe te passen in leertaken, praktische klusjes en de omgang met anderen.

De REMwegtrainingen zijn oorspronkelijk groepstrainingen. Wij doen het individueel. We kunnen hierdoor  beter afstemmen op wat er in jou gezin of jou leven past, waardoor er meer effect is.