Adoptiehulp

This page can be found in English here.

ZO! behandeling bij adoptieproblemen, afkomstvragen en gehechtheidsproblemen met een Adoptie Sensitieve Behandeling. ZO!-zorgoplossingen is een bovenregionale zorgaanbieder met specialisatie op behandeling bij Adoptie en Problematische Gehechtheid.

ADOPTIE

Voor een kind is adoptie een scheiding van een eerdere wereld en een kennismaking met een nieuwe. Het zet alles in een nieuw perspectief. Adoptieouders kiezen bewust om zich te verbinden met het kind. Ze zetten zich hier maximaal voor in. Een kind wil zich van nature ook verbinden met vaste verzorgers.

Toch blijven ervaringen uit de wereld van voor en rond de adoptie van belang. Afgestaan zijn, samengevoegd met een nieuwe familie en opgroeien in een andere omgeving zijn extra taken voor een geadopteerde. Het roept ook vragen op; wat als ik daar was gebleven, is mijn informatie waar, wat moet ik met alle opmerkingen die iedereen maakt……

Iedereen heeft hierin zijn eigen tempo en maakt zijn eigen keuzen. Voor sommige mensen staat het op de achtergrond. Voor sommigen is het continue aanwezig.

Soms is het zo ingrijpend of een periode zo ingrijpend dat hierdoor de verdere ontwikkeling niet goed op gang komt.

Ook kunnen normale faseproblemen (in bijvoorbeeld de puberteit) bij adoptie extremer zijn. Tussen ouders en kind kan er een goede afstemming zijn, maar de dynamiek van adoptie maken identiteit, ruzies thuis en zelfstandig worden heftiger.

Geadopteerd zijn doet een extra beroep op je ontwikkelingstaken en kan lang van invloed blijven;

ADOPTIE FAMILIES

Adoptie gezinnen zijn gewoon en bijzonder. Het zijn gewone gezinnen, omdat er dezelfde problemen kunnen voorkomen als in andere gezinnen. Het zijn bijzondere gezinnen, omdat onder de “gewone problemen” een diepere laag kan liggen. Een diepere laag die komt uit de vorige wereld met afgestaan zijn en mogelijk meer ingrijpende ervaringen. En uit het de adoptie en het opgroeien elders. Het verwarrende kan zijn dat de problemen er net zo uit zien als “gewone” problemen. Een “gewone” aanpak werkt dan niet of slechts tijdelijk. Je richten op de oorzaken van de problemen en hier een oplossing voor zoeken leidt tot een nieuw evenwicht waar zowel het kind, de jongere als de rest van het gezin mee verder kan.

BEHANDELING BIJ ADOPTIE PROBLEMEN

Bij ZO! werken we vanuit een Adoptie Sensitieve Behandeling. We hebben oog voor alle aspecten rondom adoptie. Het hoeft er niet over te gaan, maar het kan er ook niet niet over gaan.

We zetten behandelingen in vanuit de adoptie sensitieve benadering. Bijvoorbeeld met gesprektherapie, ouderbegeleiding, differentiatie & fasetherapie, kindertherapie, Therapeutisch Opvoeden, CONNECT oudergroep en EMDR. Bij jongeren en volwassenen kan coaching of therapie en basistherapie en EMDR worden gedaan. Soms starten we met een psychologisch onderzoek.

Vaak komen mensen met vragen rondom adoptie van ver. Voor onderzoek moet je naar Leeuwarden komen. Advies overleg of verdere begeleidingen kunnen we doen via ZOOM contacten.