Adoptiehulp

This page can be found in English here.

ZO! behandeling bij adoptieproblemen, afkomstvragen en hechtingstoornissen. ZO!-zorgoplossingen is een bovenregionale zorgaanbieder met specialisatie op behandeling bij Adoptie en Problematische Gehechtheid.

ADOPTIE ALS KANS

Voor een kind is adoptie een scheiding van een eerdere wereld en een kennismaking met een nieuwe. Het zet alles in een nieuw perspectief. Adoptieouders kiezen bewust om zich te verbinden met het kind. Ze zetten zich hier maximaal voor in. Een kind wil zich van nature ook verbinden met vaste verzorgers.

ADOPTIE ALS BEPALENDE ERVARING

Toch blijven ervaringen uit de wereld van voor de adoptie soms te lang of terugkerend op de voorgrond staan. Ouders komen hier vaak pas na verloop van tijd achter. Of als geadopteerd kind kom je daar pas achter als je al volwassen bent. Wonden blijken dan niet of niet goed te zijn genezen. Er is een trauma of hechtingsstoornis. De normale ontwikkeling komt niet goed op gang.

Ook kunnen normale faseproblemen (in bijvoorbeeld de puberteit) bij adoptie extremer zijn. Tussen ouders en kind is er dan wel sprake van een goede afstemming, maar de dynamiek van adoptie maken identiteit, ruzies thuis en zelfstandig worden heftiger.

Geadopteerd zijn doet een extra beroep op je ontwikkelingstaken en kan lang van invloed blijven;

ADOPTIE FAMILIES

Adoptie gezinnen zijn gewoon en bijzonder. Het zijn gewone gezinnen, omdat er dezelfde problemen kunnen voorkomen als in andere gezinnen. Het zijn bijzondere gezinnen, omdat onder de “gewone problemen” een diepere laag kan liggen. Een diepere laag die komt uit de vorige wereld met afgestaan zijn en mogelijk meer ingrijpende ervaringen. En uit het de adoptie en het opgroeien elders. Het verwarrende kan zijn dat de problemen er net zo uit zien als “gewone” problemen. Een “gewone” aanpak werkt dan niet of slechts tijdelijk. Je richten op de oorzaken van de problemen en hier een oplossing voor zoeken leidt tot een nieuw evenwicht waar zowel het kind, de jongere als de rest van het gezin mee verder kan.

BEHANDELING BIJ ADOPTIE PROBLEMEN

De behandeling kan worden gedaan via bijvoorbeeld ouderbegeleiding, differentiatie & fasetherapie, kindertherapie, Therapeutisch Opvoeden en EMDR. Bij jongeren en volwassenen kan coaching of therapie en basistherapie en EMDR worden gedaan. Soms starten we met een psychologisch onderzoek.

Vaak komen mensen met vragen rondom adoptie van ver. Voor onderzoek moet je naar Leeuwarden komen. Advies overleg of verdere begeleidingen kunnen we doen via ZOOM contacten.