Schoolproblemen

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school. Ze leren nieuwe dingen, hebben vrienden en ontwikkelen zich. Het is belangrijk dat een kind of jongere zich op school op zijn gemak voelt, zijn talenten kan benutten en wordt geholpen rond punten die moeilijk gaan.

School is een omgeving met andere eisen en verwachtingen dan thuis. Problemen die thuis niet zo spelen komen op school soms wel naar voren. Schoolproblemen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, NLD, een bijzondere intelligentie, faalangst, hoogbegaafdheid enz. Of met ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, autisme denkstijl, FASD en emotionele-, gedragsproblemen of Problematische Gehechtheid. 

Bij ZO! kijken we naar de schoolproblemen en oorzaken. Bijvoorbeeld via een psychologisch onderzoeknaar hoe het leren gaat, een aandacht- en geheugentraining in te zetten, Neurofeedback, overleggen met school, ZO! Skool, SOciale vaardigheidtrainingen etc.