Onderzoek & advies

Een psychologisch onderzoek bij een kinderpsycholoog brengt in kaart waar je kind of jongere goed en minder goed in is, zodat je beter weet wat iemand kan, nog niet goed kan en hoe je je daar als ouder en school op kan aanpassen.

WAT METEN?

Een psychologisch-onderzoek kan bij ZO! over verschillende dingen gaan: intelligentie, aandacht, concentratie, geheugen, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, autisme, adhd, gedragsproblemen, trauma, gehechtheid, angsten, psychoseksuele ontwikkeling, geweten enz.

HOE VERLOOPT EEN ONDERZOEK?

We starten met een verkennend gesprek met ouders. Vaak komt het kind of jongere gelijk mee.

In het gesprek spreken we af wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen.

Wij willen graag dat een kind of jongere zich op zijn gemak gaat voelen. Het testdeel van het onderzoek kan thuis, op school of bij ons op de praktijk. Een ouder kan bij het onderzoek blijven.

Naast het testmoment met het kind of jongere, zijn er vragenlijsten die ouders en (bij akkoord van ouders en jongere) school kunnen invullen. Als er eerdere onderzoeken of rapportages zijn, analyseren we die bevindingen. Observaties kunnen worden toegevoegd.

Op deze manier verzamelen we informatie via verschillende mensen en in verschillende situaties, om tot een breed beeld te komen.

VERSLAG

Als alle informatie is verzameld bespreken wij de uitslagen met elkaar. We denken samen na over of je zo verder kan of wat er verder nodig is.

We schrijven alles op in een conceptrapport, wat je thuis verder kunt lezen. Na jouw aanvullingen en correcties maken wij het verslag af en krijgt je een exemplaar. Je bepaalt zelf aan wie het verder wel of niet wordt gestuurd.

EN VERDER

Aan een onderzoek op zich heb je niet zo veel; wij combineren het met uitleg en vaak een aantal vervolgsessies. Diagnostiek is bij ons onderdeel van alle zorgtrajecten, omdat we niet iets kunnen doen zonder te weten hoe iets in elkaar zit.