Gedragsproblemen

Gedragsproblemen is een verzamelnaam voor een hele reeks klachten. Bijvoorbeeld niet luisteren, agressie, teruggetrokken zijn, sociaal buitengesloten worden, sociaal onhandig zijn, overdreven druk zijn,  geen vriendjes hebben, gepest worden, zelf pesten, schoolweigering, moeite met regels, drammen, veel huilen, claimen, niet met teleurstellingen om kunnen gaan, veel ruzies, eetproblemen, slaapproblemen, zelfbeschadiging, seksuele problemen enz. Vaak zijn er ook emotionele problemen; als je niet prettig gedraagt, ga je je ook niet lekker voelen. Het blokkeert je verdere ontwikkeling en veroorzaakt ook veel nieuwe problemen.

De oorzaken van problemen in gedrag zijn verschillend. Hier gaan we samen naar kijken, onderzoeken hoe het komt dat je vast loopt en oplossingen bedenken.