Kwaliteit & Tevredenheid

ZO!-zorgoplossingen werkt aan kwaliteit en tevredenheid. Op deze pagina kan je lezen over onze resultaten. We beginnen met kwaliteit. Op de tweede helft van deze pagina lees je over tevredenheid van onze cliënten.

NIP visitatie certificaat; hiermee is en wordt ons handelen getoetst aan de Professionele Standaard voor ons vak. Tevens is de praktijkhouder en zijn diverse collega’s Registerpsycholoog NIP.

KiBG keurmerk; een keurmerk waarbij jaarlijks onze kwaliteitsontwikkeling en professionalisering wordt getoetst.

ZO!-zorgoplossingen is een erkende praktijkopleidingsinstelling voor Gezondheidszorgpsychologen. Universitair afgestudeerde psychologen zijn hiermee bij ons aan het werk, krijgen intensieve ondersteuning en volgen hun post-master opleiding aan de Radboud Universiteit. Wij worden getoetst om te voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden ten aanzien van zorginhoud en organisatie. Door de continue input vanuit de opleiding blijven wij scherp en up2date.

Kwaliteit van zorg is het belangrijkste, maar hoe we onze praktijk managen vraagt ook aandacht. ZO!-zorgoplossingen heeft een ISO 9001 certificaat; de norm voor kwaliteitsmanagement.

ZORGKAART Onze gemiddelde score is een 9,3

Op de CQi GGZ-VZ AMB haalden wij over 2023 een score van 5 punten (op een schaal van 0-5). Cliënten beoordelen ons in deze lijst op bejegening, verkregen informatie, samen beslissen en uitvoering van de behandeling.

Voor 2024 voldoen wij opnieuw aan de eisen voor het KIBG keurmerk.

Iedere twee jaar wordt een onafhankelijke cliënttevredenheidsmeting via de KliniekenMonitor uitgevoerd. Bij de meting (2022) haalden wij op een schaal van 1-10 een 9.0 De laagste score was op het onderdeel Informatievoorziening voorafgaand aan de zorg (een 8,6). Wij gaan proberen hier nog beter op te letten. De hoogste score was op Bejegening door de behandelaar (een 9,1).

92% van de respondenten meldt door onze zorg vooruit te zijn gegaan. 97% vond het de juiste aanpak. 99% vond voldoende informatie te hebben gekregen over wat ze konden verwachten als resultaat en 100% meldde goed mee te hebben kunnen denken en meebeslissen.

Enkele quotes uit het onderzoek:

“De zorg is erg goed afgestemd op de persoonlijke situatie. En er werd niet alleen naar de kinderen gekeken, maar ook naar de ouders. En die kregen ook hulp en konden ook zelf om hulp vragen wanneer daar behoefte aan was.”

“Mijn meest positieve ervaring met ZO! is het vertrouwde gevoel en weten dat ik alles kan zeggen zonder dat ik mij hoef te schamen.”

“Elke sessie weer een luisterend oor voor de dingen waar ik tegenaan loop. Mijn meest positieve ervaring was het moment toen hij mij het inzicht heeft gegeven, dat ik het wel in mij heb zitten. Wanneer ik tot dit besef kom, zie ik het weer voor een tijdje zitten.”