Kwaliteit & Tevredenheid

ZO!-zorgoplossingen werkt aan kwaliteit en tevredenheid. Op deze pagina kan je lezen over onze resultaten. We beginnen met kwaliteit. Op de tweede helft van deze pagina lees je over tevredenheid van onze cliënten.

Onze kwaliteit

NIP visitatie certificaat; hiermee is en wordt ons handelen getoetst aan de Professionele Standaard voor ons vak.

KiBG keurmerk; een keurmerk waarbij jaarlijks onze kwaliteitsontwikkeling en professionalisering wordt getoetst.

ZO!-zorgoplossingen is een erkende praktijkopleidingsinstelling voor Gezondheidszorgpsychologen. Universitair afgestudeerde psychologen zijn hiermee bij ons aan het werk, krijgen intensieve ondersteuning en volgen hun post-master opleiding aan de Radboud Universiteit. Wij worden getoetst om te voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden ten aanzien van zorginhoud en organisatie. Door de continue input vanuit de opleiding blijven wij scherp en up2date.

Kwaliteit van zorg is het belangrijkste, maar hoe we onze praktijk managen vraagt ook aandacht. ZO!-zorgoplossingen heeft een ISO 9001 certificaat; de norm voor kwaliteitsmanagement.

Onze tevredenheidsscores

Op de CQi GGZ-VZ AMB haalden wij over 2021 een score van 5 punten (op een schaal van 0-5). Cliënten beoordelen ons in deze lijst op bejegening, verkregen informatie, samen beslissen en uitvoering van de behandeling.

ZORGKAART Onze gemiddelde score is een 9

Iedere twee jaar wordt een onafhankelijke cliënttevredenheidsmeting via de KliniekenMonitor uitgevoerd. Bij de laatste meting (2020) meldt 88% van de respondenten door onze zorg meer grip op hun problemen of klachten te hebben gekregen. Op een schaal van 0-10 kregen wij een 9 als totaalcijfer.

“Het onderzoek zelf gaf heel veel duidelijkheid. Dit was ons kind en dat gaf zoveel openingen. Jullie zagen ons kind echt waardoor hij veel meer grip kreeg op wie hij is, wat rust gaf. En hierdoor werden onze ogen ook weer meer geopend en konden we hem helpen.”

“ZO! biedt kwalitatief hoogstaande zorg zonder de menselijkheid te verliezen.”

“Mijn meest positieve ervaring met ZO! is de aandacht van mijn behandelaar. Het voelde niet klinisch aan. Behandelaar zat niet met pen en papier tegenover mij, hierdoor kreeg ik het gevoel dat hij echt luisterde. En ik vond het fijn dat hij zich informatie uit vorige gesprekken kon herinneren.”