EMDR poli

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met ingrijpende ervaringen. Als dit na een aantal weken nog steeds hinder geeft, kan tijdig en kortdurende therapie erger voorkomen.

De EMDR poli is voor kinderen van 1-18 jaar met traumaklachten na bijvoorbeeld medische handelingen, het hebben gezien dat anderen iets ergs overkwam, gehoord dat een ouder of verzorger iets ergs is overkomen of iemand hebben gezien die is overleden (type 1 trauma). Ook angsten na bijvoorbeeld aanval door een hond of een erge schrikreactie kan reden zijn voor zorg.

EMDR kan passend zijn als klachten langer dan een maand na de gebeurtenis aanhouden. Traumaklachten door relationeel geweld, herhaald geweld en/of type 2 kunnen we oppakken binnen ons andere zorgaanbod. Ook traumaklachten bij kinderen en jongeren met ASS kunnen we behandelen binnen ons andere aanbod.

Behandeling bestaat uit maximaal 5 sessies voor kind/jongere en ouders/opvoeders met verkenning klachten, psycho-educatie, EMDR en ouderbegeleiding.

Na verwijzing kan het contact binnen 3 weken starten.

De behandelsessies zijn op onze locatie in Leeuwarden. Hiernaast zijn online contacten rond informatieverzameling en terugkoppeling.

Onze therapeuten zijn Gezondheidzorgpsycholoog BIG, Orthopedagoog-generalist BIG of in de laatste fase van hun opleiding. Zij zijn opgeleid en geregistreerd bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN).