CONNECT oudergroep

CONNECT is een programma van 10 weken voor ouders en opvoeders van jongeren (8-18 jaar) met probleemgedrag. Onder begeleiding van twee trainers komen 8 tot 12 ouders/opvoeders 90 minuten per week bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op locatie, online of in een mix van op locatie en online.

In Nederland zijn er diverse behandelingen waarbij ouders geholpen worden bij het gedrag van hun puber. Meestal gaat het dan om gedrag. CONNECT gaat om de relatie.

CONNECT helpt je als ouders en opvoeders bij de belangrijkste gehechtheidsprincipes. En en dit toe te passen. We werken via een veilige gehechtheid aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. CONNECT zorgt ervoor dat je als ouders en opvoeders je weer positief en hoopvol kunt voelen over de relatie met je kind. De relatie kan weer gaan groeien. Hiermee werken we aan een langdurige basis om je tiener deze kwetsbare periode door te helpen.

DE OUDER-KIND RELATIE

Maak je je wel eens zorgen over je kind? Heb je wel eens het idee dat je kind je wegduwt? Heb je het gevoel dat jullie relatie is veranderd sinds hij of zij in de puberteit zit?
Er is veel wetenschappelijk bewijs dat een goede relatie met ouders en opvoeders ook jongeren beschermt tegen risico’s in de puberteit, hen de ruimte geeft om zich goed te ontplooien. We noemen deze relatie gehechtheid. Juist in de puberteit staat dit vaak onder druk, maar kan ook een basis zijn om op terug te vallen.

WAT WORDT ER TIJDENS EEN CONNECT GROEP GEDAAN?

In elke bijeenkomst wordt een gehechtheidsprincipe behandeld. Hierna zijn er rollenspelen van de trainers en bespreken we hoe je op verschillende uitdagende situaties kan reageren. Na elke bijeenkomst krijg je een hand-out met de kernpunten om thuis mee te oefenen.

CONNECT is geen praatgroep of therapie voor ouders. We werken aan kennis en vaardigheden om in contact met je kind te blijven en zijn gedrag bij te sturen, juist in deze kwetsbare periode. Je leest meer achtergrond info op; What is CONNECT?

WAT VINDEN OUDERS?
“Ik voelde mij op mijn gemak en ik kreeg steun.”
“Ik heb nooit het gevoel gehad dat wat ik deed of
voelde, niet goed was.”
“De trainers waren geduldig en toonden begrip; ze
waren kundig en ervaren.”
“Het programma was gericht op het alledaagse
leven en zorgde dat ik me niet de enige voelde die
problemen met zijn of haar kind heeft.”
Ouders en opvoeders geven aan dat de rollenspelen hen hebben laten zien hoe ze met verschillende problemen kunnen omgaan en zeggen dat ze meer zelfvertrouwen als ouder en opvoeder hebben gekregen.

WERKT CONNECT?

CONNECT is ontwikkeld in Canada, wordt wereldwijd ingezet en onderzocht. Er hebben al meer dan 7000 gezinnen deelgenomen en meer dan 900 gezinnen meegewerkt aan het evaluatieonderzoek. CONNECT is effectief in alle landen waar het is onderzocht.

In Nederland wordt CONNECT uitgevoerd door ZO!-zorgoplossingen.

-97% van de ouders begrijpt hun kind beter
-95% van de ouders begrijpt zichzelf als ouder beter
-86% van de ouders zag positieve veranderingen in de relatie met hun kind.

CONNECT heeft in de VS een interventieniveau 1; een behandeling met wetenschappelijk aangetoond effect. Lees meer over de wetenschappelijke onderbouwing en effecten op; Program Model and Evidence

Aanmelden?

CONNECT is onderdeel van een bij ZO!-zorgoplossingen aangeboden zorgtraject. Vaak combineren we het met voorliggend onderzoek en andere behandelingen. Vooraf is bekend of het een live, online of gemengde versie is. Voorlopig wordt het nog niet aangeboden als losse module. Planning en opgave vindt je op ZO! college & Activiteiten.