CONNECT oudergroep

CONNECT is een programma van 10 weken voor ouders en opvoeders van jongeren (8-18 jaar) met probleemgedrag. Onder begeleiding van twee trainers komen 8 tot 12 ouders/opvoeders 90 minuten per week bij elkaar. De bijeenkomsten zijn op locatie of in een mix van op locatie en online.

In de puberteit kan gedrag van je kind lastig zijn of -als je kind een extra uitdaging heeft- nog lastiger zijn. Als ouders/opvoeders zien wij risico’s die je puber vaak nog niet ziet. In Nederland zijn er diverse behandelingen. Meestal gaat het dan om gedrag. Bij CONNECT gaat het om de relatie tussen je puber en jou, als basis voor ontwikkeling en beïnvloeden van gedrag.

Er is veel wetenschappelijk bewijs dat een goede relatie met ouders/opvoeders jongeren beschermt tegen risico’s in de puberteit, hen de ruimte geeft om zich goed te ontplooien. We noemen deze relatie gehechtheid. Juist in de puberteit staat dit vaak onder druk, maar kan ook juist de basis zijn om op terug te vallen.

CONNECT helpt je als ouders/opvoeders bij inzet van de belangrijkste gehechtheidsprincipes. Jullie relatie kan verder groeien, als basis om je puber in deze kwetsbare periode te begeleiden naar volwassenheid.

Klik hier onder om je op te geven

CONNECT maart-mei 2024 (dinsdagen 16:00-17:30)

CONNECT sep-nov 2024 (dinsdagen 09:30-11:00)

of kijk op ZO! college & Activiteiten

WAT WORDT ER TIJDENS EEN CONNECT GROEP GEDAAN?

In elke bijeenkomst wordt een gehechtheidsprincipe behandeld. Hierna zijn er rollenspelen van de trainers en bespreken we hoe je op verschillende uitdagende situaties kan reageren. Na elke bijeenkomst krijg je een hand-out met de kernpunten om thuis over na te denken en mee te oefenen.

CONNECT is geen praatgroep of therapie voor ouders. We werken aan kennis en vaardigheden om in contact met je kind te blijven en zijn gedrag bij te sturen, juist in deze kwetsbare periode. Je leest meer achtergrond info op; Wat is CONNECT?

WAT VINDEN OUDERS?
“Ik voelde mij op mijn gemak en ik kreeg steun.”

“Ik heb nooit het gevoel gehad dat wat ik deed of
voelde, niet goed was.”

“Ik kreeg ruimte om in mijn eigen tempo te leren.”

“De trainers waren geduldig en toonden begrip; ze
waren kundig en ervaren.”

“Het programma was gericht op het alledaagse
leven en zorgde dat ik me niet de enige voelde die
problemen met zijn of haar kind heeft.”

“De rollenspelen waren leuk om naar te kijken. Het is herkenbaar.”


Ouders en opvoeders geven aan dat de rollenspelen hen hebben laten zien hoe ze met verschillende problemen kunnen omgaan en zeggen dat ze meer zelfvertrouwen als ouder en opvoeder hebben gekregen.

WERKT CONNECT?

CONNECT is ontwikkeld in Canada, wordt wereldwijd ingezet en onderzocht. Er hebben al meer dan 7000 gezinnen deelgenomen en meer dan 900 gezinnen meegewerkt aan het evaluatieonderzoek. CONNECT is effectief in alle landen waar het is onderzocht.

-97% van de ouders begrijpt hun kind beter
-95% van de ouders begrijpt zichzelf als ouder beter
-86% van de ouders zag positieve veranderingen in de relatie met hun kind.

CONNECT heeft in de VS een interventieniveau 1; een behandeling met wetenschappelijk aangetoond effect. Lees meer over de wetenschappelijke onderbouwing en effecten op; Program Model and Evidence

ZO!-zorgoplossingen heeft CONNECT aangepast voor Nederland. Samen de de Simon Fraser University onderzoeken wij het effect.

Mijn puber heeft een specifieke diagnose. Past CONNECT?

Met onze kinderen en jongeren is meestal meer aan de hand dan alleen met CONNECT is “op te lossen”. CONNECT geeft je als opvoeder extra tools, juist als je puber meer uitdagingen heeft en het nog lastiger is dan bij andere pubers. CONNECT is een onderdeel van het hele zorgtraject. We werken in de andere contacten aan wat meer nodig is.

Met CONNECT help je niet alleen je tiener; het is ook onderhoud voor jezelf omdat je tools krijgt.