Tarieven

In de meeste situaties valt onze zorg binnen een contract met je gemeente (18-) of je zorgverzekeraar (18+). Wij declareren dan rechtstreeks bij hen en gebruiken de tarieven binnen het contract. Voor jou (18-) zijn er dan geen kosten. Bij volwassenen (18+, zorgverzekeraar) telt wel je eigen risico *1

Als achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan eisen voor vergoede zorg, valt zorg onder ons Algemeen Tarief.

Algemeen Tarief (per 01-01-2023)

Je kan ook zorg krijgen zonder dat er een verwijzing, indicatie of vergoeding is gegeven. Bijvoorbeeld omdat omdat je hulp wilt wat niet vergoed wordt. Of omdat je buiten dossiers van andere instanties en gemeenten wilt blijven.

€ 106,80 Algemeen Tarief, bijvoorbeeld voor onderzoek, consult, advies, training of therapie  (45 minuten contact, 15 min indirecte tijd).

Zorg onderaanneming

Voor zorg via onderaanneming geld ons Algemene Tarief voor alle zorgvormen. Bij deelname aan een groepsbehandelingen gelden aangepaste tarieven, afhankelijk van de groepsgrote.

PGB

Voor PGB geldt ons algemene tarief voor alle zorgvormen.Bij deelname aan een groepsbehandelingen gelden aangepaste tarieven, afhankelijk van de groepsgrote.

No show

Bij een no show of afmelding binnen 24 uur wordt €78 euro in rekening gebracht (of 50% van de prijs bij een testmodule).

BTW

Bovenstaande tarieven gelden voor medische verrichtingen in het kader van de individuele gezondheidszorg. Deze zijn vrijgesteld van BTW.

Scholing, supervisie, lezingen

Voor opdrachten, scholing, supervisie, lezingen of onderzoek in het kader van vragen van derden (scholen, rechtbank e.d.) of overige BTW belaste opdrachten, geldt het algemene tarief plus 21% BTW.


*1 Je kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij informeren je zo goed als mogelijk aan de hand van de informatie die ons bekend is. Overheid, gemeenten, gebiedsteams, ziektekostenverzekeraars en andere bepalende instanties kunnen anders besluiten, informatie anders interpreteren en regels veranderen. Als je nieuwe informatie hebt horen wij het graag.

*2 Volgens de eisen van het NZA hoort voor zorg voor volwassenen hier de volgende formulering bij; “OVP. Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.”