Tarieven

In de meeste situaties valt onze zorg binnen een contract met je gemeente (18-) of je zorgverzekeraar (18+). Wij declareren dan rechtstreeks bij hen en gebruiken de tarieven binnen het contract. Voor jou (18-) zijn er dan geen kosten. Bij volwassenen (18+, zorgverzekeraar) telt wel je eigen risico *1

Als achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan eisen voor vergoede zorg, valt zorg onder ons Algemeen Tarief.

GENERALISTISCHE BASIS GGZ buiten contract (18+)

Met een verwijsbrief van je arts heb je recht op GBGGZ. Ook zonder contract heb je recht op een vergoeding van je zorgverzekeraar (als je ouder bent dan 18 jaar). Per verzekeraar en polis verschilt dan je vergoeding. Informeer hierover bij je verzekeraar.

De prestaties worden na afsluiting of na 12 maanden afgesloten en gefactureerd. Je stuurt je factuur naar je verzekeraar  en betaald ons binnen 30 dagen. Je verzekeraar betaalt jou je vergoeding. Hou er rekening mee dat verzekeraars regelmatig jou niet alles vergoeden.

Tarief GBGGZ (per 01-01-2021)*2;

Generalistische Basis GGZ Kort (BK)         5 uur    (300 min)  €    522,13
Generalistische Basis GGZ Middel (BM)    8,3 uur  (500 min) €   885,01
Generalistische Basis GGZ Intensief (BI) 12,5 uur (750 min) €  1.434,96

Generalistische Basis GGZ Chronisch (Ch) 12,5 uur (750 min) € 1.380,49
Onvolledig Behandeltraject  (intake zonder vervolg)                €   228,04

-Als blijkt dat er toch niet sprake kan zijn van vergoede zorg, dan gelden de zelfbetaler tarieven.

Algemeen Tarief (per 01-01-2021)

Je kan ook zorg krijgen zonder dat er een verwijzing, indicatie of vergoeding is gegeven. Bijvoorbeeld omdat omdat je hulp wilt wat niet vergoed wordt. Of omdat je buiten dossiers van andere instanties en gemeenten wilt blijven.

49 boeking via onze Online Agenda voor 30 minuten eenmalig overleg.

€ 98,10 Algemeen Tarief, bijvoorbeeld voor onderzoek, consult, advies, training of therapie  (45 minuten contact).

Testonderzoek

Voor particulieren zonder vergoedingsmogelijkheden hebben we enkele testmodules;

Startgesprek, screening op klachten via vragenlijsten; € 196,20

Testonderzoek  informatieverwerking; onderzoek, observatie en rapportage naar intelligentieopbouw, geheugen en concentratie. Afname mogelijk in thuissituatie (binnen 45 min reistijd vanaf Leeuwarden). € 663

Aanvullende of losse testen; € 82,80 euro per contactuur en uitwerktijd.

Gesprek over uitslagen en advies (50 minuten), eindrapportage; € 147,15

Bij een no-show of niet binnen 24 uur afgemelde afspraak wordt 50% van de testmoduleprijs in rekening gebracht.

Zorg onderaanneming

Voor zorg via onderaanneming geld ons Algemene Tarief voor alle zorgvormen. Bij deelname aan een groepsbehandelingen gelden aangepaste tarieven, afhankelijk van de groepsgrote.

PGB

Voor PGB geldt ons algemene tarief voor alle zorgvormen.Bij deelname aan een groepsbehandelingen gelden aangepaste tarieven, afhankelijk van de groepsgrote.

No show

Bij een no show of afmelding binnen 24 uur wordt €75 euro in rekening gebracht (of 50% van de prijs bij een testmodule).

BTW

Bovenstaande tarieven gelden voor medische verrichtingen in het kader van de individuele gezondheidszorg. Deze zijn vrijgesteld van BTW.

Scholing, supervisie, lezingen

Voor opdrachten, scholing, supervisie, lezingen of onderzoek in het kader van vragen van derden (scholen, rechtbank e.d.) of overige BTW belaste opdrachten, geldt het algemene tarief plus 21% BTW.


*1 Je kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij informeren je zo goed als mogelijk aan de hand van de informatie die ons bekend is. Overheid, gemeenten, gebiedsteams, ziektekostenverzekeraars en andere bepalende instanties kunnen anders besluiten, informatie anders interpreteren en regels veranderen. Als je nieuwe informatie hebt horen wij het graag.

*2 Volgens de eisen van het NZA hoort voor zorg voor volwassenen hier de volgende formulering bij; “OVP. Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.”