Tarieven

De tarieven bij ZO! variëren per product. De meeste zorg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij je gemeente (18-) of je zorgverzekeraar (18+), mits zij een contract met ons hebben gesloten. Kijk op onderstaande pagina’s voor meer informatie. Bij vergoede zorg hanteren wij de contracttarieven.

Soms wordt er zorg geboden binnen een zorgtraject waarbij een collega-organisatie de hoofdaanbieder is. In dat geval hanteren spreken wij een profiel en intensiteit af en declareren het daarbij horen de contracttarief.

1. AFSPRAAK VIA DE ONLINE AGENDA

Als je snel en vrijblijvend wilt overleggen met een collega binnen de praktijk, kan je een afspraak in onze Online Agenda zetten. Een afspraak duurt 30 minuten en kosten €35. Deze vorm van hulp is zonder indicatie en zonder vergoeding. Wij leggen geen dossier aan voor deze afspraken.

2. GENERALISTISCHE BASIS GGZ BUITEN CONSULT (18+)

Met een verwijsbrief van je arts heb je recht op GBGGZ. Ook zonder contract heb je recht op een vergoeding van je zorgverzekeraar (als je ouder bent dan 18 jaar). Per verzekeraar en polis verschilt dan je vergoeding. Informeer hierover bij je verzekeraar.

De prestaties worden na afsluiting of na 12 maanden afgesloten en gefactureerd. Je stuurt je factuur naar je verzekeraar  en betaald ons binnen 30 dagen. Je verzekeraar betaalt jou je vergoeding. Hou er rekening mee dat verzekeraars regelmatig jou niet alles vergoeden.

Onze prijzen voor 2019 zijn;

Generalistische Basis GGZ Kort (BK)         5 uur    (300 min)      €    507,62
Generalistische Basis GGZ Middel (BM)    8,3 uur  (500 min)     €    864,92
Generalistische Basis GGZ Intensief (BI) 12,5 uur (750 min)      €  1.356,25

Generalistische Basis GGZ Chronisch (Ch) 12,5 uur (750 min)  €  1.251,70
Onvolledig Behandeltraject  (intake zonder vervolg)                   €   192,92

-Als blijkt dat er toch niet sprake kan zijn van vergoede zorg, gelden de zelfbetaler tarieven.

3. TARIEF ZELFBETALER OF PGB*

Je kan ook zorg krijgen zonder dat er een verwijzing, indicatie of vergoeding is gegeven. Bijvoorbeeld omdat omdat je hulp wilt niet vergoed wordt. Of omdat je buiten alle dossier van andere instanties en gemeenten wilt blijven. Ook als achteraf blijkt dat er niet is voldaan aan eisen voor vergoede zorg, valt dit onder het tarief zelfbetaler. De formele term die wij hiervoor moeten gebruiken van de overheid is OZP (overig zorg product niet basispakket zorg).

Ons  tarief zelfbetaler is afhankelijk van het product en de kwalificatie van de zorgverlener. Het tarief varieert van € 30 tot € 95 euro. Ook alle zelfbetaler zorg binnen ZO! wordt aangeboden vanuit een multidisciplinaire toetsing binnen de individuele gezondheidszorg, beroeps- en tuchtrecht.

35 euro

-je boeking via onze online agenda kost je 35 euro voor 30 minuten eenmalig overleg.

80 euro

-testafname buiten verzekerde zorg, per 60 minuten contact en uitwerktijd (onder supervisie psycholoog/orthopedagoog)

Vaste testmodules;

  1. startgesprek, screening op klachten via vragenlijsten; €190
  2. Testonderzoek  informatieverwerking; onderzoek, observatie en rapportage naar intelligentieopbouw, geheugen en concentratie. Afname mogelijk in thuissituatie (binnen 45 min reistijd vanaf Leeuwarden). € 640
  3. Aanvullende testen; € 80 euro per contactuur en uitwerktijd.
  4. Gesprek over uitslagen en advies (50 minuten), eindrapportage; € 125
  5. Bij een no-show of niet binnen 24 uur afgemelde afspraak wordt 50% van de testmoduleprijs in rekening gebracht.

-Neurofeedback (30 minuten contact) door psycholoog of orthopedagoog. Een aantal verzekeraars vergoed Neurofeedback. Controleer goed de voorwaarden in je polis.

-Advies, coaching of training van sociaal-pedagogisch hulpverlener, docent of verpleegkundige (45 minuten contact).

-groepstraining of groepsbehandeling (75-90 minuten contact), bv. sova, mindfulness training. Per afzonderlijke training wordt een vast deelnamebedrag voor de hele training vastgesteld, afhankelijk van het aantal deelnemers. Hierdoor worden er vaak minder sessies in rekening gebracht.

95 euro

-onderzoek, consult, advies, training of therapie  (45 minuten contact) bij psycholoog of orthopedagoog.

4. NO SHOW

Bij een no show of afmelding binnen 24 uur wordt €70 euro in rekening gebracht (of 50% van de prijs bij een testmodule).

5. TARIEF ZORG UIT AANVULLENDE VERZEKERINGEN

Voor kinderen en volwassenen zijn in aanvullende polissen soms extra vergoedingen opgenomen. Wij hanteren hierbij de tarieven zoals genoemd bij zelfbetaler zorg.

6. BTW

Bovenstaande tarieven gelden voor medische verrichtingen in het kader van de individuele gezondheidszorg. Deze zijn vrijgesteld van BTW.

Voor opdrachten, scholing, supervisie, lezingen of onderzoek in het kader van vragen van derden (scholen, rechtbank e.d.) of overige BTW belaste opdrachten, gelden dezelfde tarieven plus 21% BTW.

 VERGOEDINGEN *2
KINDEREN EN JEUGD (18-)

Vergoede zorg aan kinderen en jeugd is zorg welke wordt betaald door de gemeente waar de ouder of voogd woont.  Wij hebben contracten met diverse gemeenten. Je hebt een verwijsbrief van je huisarts, schoolarts, kinderarts, gebiedteam of GI nodig. Als de zorg binnen een contract valt sturen wij de factuur rechtstreeks naar je gemeente.

Als je zorg niet binnen een contract met je gemeente valt, krijg je zelf de factuur. Mogelijk kan je die dan niet bij je gemeente indienen, of spreekt je gemeente al van te voren iets met ons af.

VOLWASSENEN (18+)

Verzekerde zorg is de zorg die wordt gegeven na verwijzing van je huisarts, bij een vermoeden van een DSM te noteren aandoening (diagnose). Er is een maximum aan het aantal contacten en beperking op de soort zorg wat mag worden ingezet. Sommige verzekeraars geven een budgetplafond, waardoor er in de loop van het jaar een opname stop kan zijn.

Verzekerde zorg in de generalistische basis ggz is door de overheid omschreven als een prestaties met een vast maximum aan in te zetten tijd en een maximum prijs. Afhankelijk van je probleem val je in 1 van de 4 prestaties; kort, middel, intensief of chronisch. (4,9 uur, 8,25 uur of 12,5 uur). Binnen deze uren vallen alle activiteiten; behandelcontacten, mailoverleg, telefonisch contact, onderzoek, vragenlijsten enz.

Als je bent verzekerd bij een verzekeraar die met ons een contract heeft gesloten is de zorg zonder kosten. Wel geldt je eigen risico.

Relevante pagina


*1 Volgens de eisen van het NZA hoort hier de volgende formulering bij; “OVP. Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.”

*2 Je kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Wij informeren je zo goed als mogelijk aan de hand van de informatie die ons bekend is. Overheid, gemeenten, gebiedsteams, ziektekostenverzekeraars en andere bepalende instanties kunnen anders besluiten, informatie anders interpreteren en regels veranderen. Als je nieuwe informatie hebt horen wij het graag.