MAATjes

Soms hebben kinderen of jongeren moeite met het zelfstandig hun weg vinden in sociale contacten en activiteiten. Bijvoorbeeld omdat ze erg geremd zijn, onhandig of door gebeurtenissen dingen niet of onvoldoende hebben geleerd. Een training kan dan helpen, maar vaak helpt dit niet om het geleerde in het dagelijkse leven toe te gaan passen. Deze kinderen en jongeren lopen achterstanden op,  zowel in vaardigheden als ervaring en doen niet vanzelf de dingen die leeftijdsgenoten wel ondernemen.

MAATjes is een groepsbehandeling waarbij via spel en contact lange tijd vaardigheden worden geoefend. We werken aan diverse sociale vaardigheden, probleem-oplossingsvaardigheden, emotionele vaardigheden, psycho-educatie en het bespreken en ordenen van gebeurtenissen. We doen dit door regelmatig bij elkaar te komen in een vaste groep, meestal 6 tot 9 keer.

Vaak is MAATjes een vervolg op een eerder gegeven training of ondersteuning of vult het een specifieke individuele behandeling aan. Bij MAATjes komen deze dingen dan weer terug, zodat kinderen en jongeren die de vertaalslag naar het dagelijkse leven niet automatisch maken, toch tot ontwikkeling komen.

MAATjes heeft een aantal doelen;

  • toepassen van  eerder geleerde vaardigheden in het dagelijkse leven
  • uitlokken van zelfstandig functioneren
  • leren kennen en begrijpen van je eigen mogelijkheden
  • kinderen en jongeren in contact brengen met normale ervaringen
  • kinderen en jongeren het plezier laten beleven van het omgaan met leeftijdsgenoten
  • ontwikkelen van gedrags- en emotionele vaardigheden rond vriendschappen

MAATjes is maatwerk. We proberen kinderen of jongeren te combineren die bij elkaar passen, zodat een vriendengroep kan ontstaan.  Het zijn kleine groepjes met vaste behandelaren.

MAATjes wordt gecombineerd met ouderbegeleiding, eventueel individuele behandeling op afroep en eventueel advies aan school.