Beter Bij de Les

Beter Bij de Les is een behandeling voor kinderen van 8-12 jaar oud (bovenbouw basisschool of speciaal onderwijs), met zwakke executieve functies, bijvoorbeeld bij ADHD, werkgeheugenproblemen of een foute werkstrategie. Kinderen met zwakke executieve functies kunnen minder goed presteren op school en hebben ook vaker problemen in de omgang met klasgenoten en leerkrachten.

Beter Bij de Les

In een periode van 5 tot 6 weken krijg je vier keer per week 45 minuten oefeningen om je aandacht, werkgeheugen, doel- en taakgerichtgedrag te versterken en meer te weten over je leergedrag. Je leert fouten in je strategie te corrigeren.

Beter Bij de Les is een training die s’ ochtends op school wordt gegeven, buiten de les door een trainer van ZO! Er is afstemming met de leerkracht en met de opvoeders. Rond iedere sessie is er een kort overleg met de leerkracht over wat er die dag is geoefend, zodat het in de klas herhaald kan worden.

Beter Bij de Les is onderdeel van een zorgtraject. Na verkenning van de klachten kijken we met opvoeders en school of deze behandeling passend is. Meestal is er ook ouderbegeleiding.

Relevante pagina’s