ADHD

ADHD en ADD  is een opsomming van kenmerken waarbij  kinderen, jongeren en volwassenen zich zich minder goed kunnen concentreren, drukker zijn en impulsiever reageren. Het kan de gewone ontwikkeling en het dagelijkse leven ernstig verstoren.  Kinderen en jongeren kunnen leerachterstanden krijgen, doordat ze minder goed kunnen opletten. Met vriendjes kan het lastig zijn, omdat ze vaak te impulsief reageren. Thuis kunnen ze gewone taken vaak niet soepel uitvoeren. Door ouders en leerkrachten moeten ze vaker gecorrigeerd worden, waardoor hun zelfbeeld negatief kan worden.

Naast de drukke variant kennen we ook de rustige variant; ADD. Dan heb je wel moeite om je te concentreren, maar bent niet vaak impulsief.  Het valt vaak minder snel op.

Bij  ADHD en ADD moeten ouders en school een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen. Als de kinderen groter worden moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan. In de loop van de jaren kunnen problemen hierdoor milder worden.

Voor aanpassing of instellen van eventuele medicatie verwijzen we naar een kinderpsychiater of kinderarts. Medicatie is in onze visie een therapie die tijdelijk effect heeft. Het kan helpen een moeilijke periode te overbruggen of een verandering op gang te brengen. Medicatie alleen heeft op de lange termijn geen effect.

meer informatie over ADHD & ADD kan je hier vinden