Ouderbegeleiding

De opvoeding is het belangrijkst kapitaal wat je je kind meegeeft voor later.  Opvoeding is het cement van de ontwikkeling. Opvoeden gaat vaak vanzelf, maar soms zit het tegen. Je kind heeft bijzonder gedrag of je loopt zelf als ouder even vast. ZO! heeft verschillende manieren om het opvoeden weer leuk en gemakkelijker te maken.

Bij klachten kunnen kinderen vaak geholpen worden via ouderbegeleiding of een training voor ouders, bijvoorbeeld Triple P, Therapeutisch Opvoeden, CONNECT oudergroep of gezinstherapie.

Behandeling wordt op deze manier gedaan in het dagelijkse leven, door de mensen die het meest met het kind omgaan. Er is aandacht voor hoe dingen thuis lopen en hoe je als ouder dingen doet. We hebben als het ware een “werkbespreking” over de verschillende voorvallen. In het begin kan dit lastig zijn. We  weten allemaal wel dat we in de opvoeding fouten maken, maar als het niet goed gaat met ons kind voelen we ons regelmatig toch schuldig.

Ouderbegeleiding geeft vaak de beste kansen op verbeteringen. Er wordt gekeken welke vorm aansluit op jou opvoedingsstijl. Contacten zijn in het begin vaak eens per twee weken en hierna eens per maand. Tussentijds is zo nodig telefonisch overleg.

Ouderbegeleiding is ook een goede oplossing als kindertherapie of gesprekstherapie te belastend is. Ouders worden dan ondersteund om “een vangnetje” te zijn en aanzetjes te geven voor verandering.  Dit kan therapie voor kinderen of jongeren overbodig maken, therapie voorbereiden of therapie ondersteunen.