Hoe werken we bij ZO!

Bij ZO! meld je je als cliënt zelf aan via het aanmeldformulier dat je bij ons kan vragen, nadat je en verwijzing hebt. Je krijgt een bevestiging van je aanmelding en binnen een paar dagen een reactie. We zetten je op de wachtlijst. Als we kunnen starten zoeken we contact.

In het eerste gesprek of gesprekken gaan we kijken wat het probleem is en hoe we hier aan gaan werken. Samen met jou kijken we wat een goed plan is. Ons uitgangspunt is simpel; als het klikt gaan we aan de slag. Als het niet klikt en/of werkt gaan we op zoek naar een zorgverlener waarmee het wel klikt en werkt. Kritische en eigenwijze cliënten stellen wij op prijs, dus zeg wat je vindt en wilt.

Als we langer werken, zullen we regelmatig evalueren en de plannen bijstellen als dit nodig is. Ook jij kunt dit aankaarten.

In het contact proberen we duidelijk te zijn in wat de plannen zijn, waarom we dingen voorstellen enz. Toch kunnen we hierin tekortschieten. Als je vragen of opmerkingen hebt, hopen we dat je dit aangeeft. Het is belangrijk dat we een goede en open samenwerking krijgen.

Voor volwassenen is informatie over o.a. met wie wij samenwerken opgenomen in ons Kwaliteitsstatuut.