Missie & Visie

ZO! wil kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun omgeving ondersteunen om tot een optimale ontwikkeling en optimaal functioneren en welbevinden te komen. Dit alles vanuit een kleinschalige, zorgzame, eigenzinnige en niet gebureaucratiseerde benadering. Er wordt ontwikkelingsgerichte zorg geboden, gericht op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden en rekening houdend met eventuele beperkingen.

VISIE

Een mens is meer dan zijn diagnose
Een diagnose kan helpen om handvatten te vinden, maar een diagnose zegt niets over het unieke van ieder mens en iedere situatie. Je bent niet je diagnose.

Contact als basis voor ontwikkeling
Iedereen ontwikkelt zich in en aan contact, ook als dit contact verstoord is geraakt of er beperkingen zijn. In de zorg moet contact zo gehanteerd worden (door ouders, omgeving of zorgverleners) dat contact (weer) “vertrouwd” wordt. Zo kun je jezelf (weer) gaan ervaren in relatie met de ander en jezelf van hieruit ontwikkelen. Contact moet menselijk en herkenbaar blijven.

ZOrg en stimulatie
Om je te ontwikkelen moet je jezelf goed voelen. Dit vraagt dat mensen zorg voor je hebben als je het even niet weet of kunt. Hierna moet je ook ondersteund en uitgedaagd worden om een volgende stap te nemen.

ZO! normaal als mogelijk
Niemand wil in negatieve zin verschillen van anderen. “Therapeutiseren” maakt ziek. “Zo normaal als mogelijk” betekent niet extra stigmatiseren. We zoeken een ondersteuning die zo dicht mogelijk bij het normale leven ligt. En als er wel behandeling nodig is, doen we dit op een “normale” manier. Dus werken we vanuit een ongedwongen en huiselijke sfeer en gebruiken we de dingen uit het gewone leven.

Leren van ervaring
Als cliënt heb je de meeste ervaring over jezelf en je omgeving. Ervaringen die leuk en niet leuk zijn, maar altijd informatie geven. We kijken naar wat goed is gegaan, wat mis is gegaan en vergelijken eerdere ervaringen met hoe het nu gaat. Samen vinden we de aanknopingspunten voor verandering en werken hier aan.

Talenten doen er toe
Problemen horen bij het leven, maar kansen liggen bij het benutten van je talenten en het opheffen of compenseren van je zwakke kanten.

ZO! organisatie

ZO! is een samenwerkingsverband waarbinnen ervaren zorgverleners samenwerken vanuit 1 team op basis van zelfstandig ondernemerschap. Door samen te werken combineren we de voordelen van een kleine praktijk (korte lijnen, direct contact van cliënt met zorgverlener) met de voordelen van een instelling; gedeelde deskundigheid, kwaliteitscontrole op elkaar en als cliënt gebruik kunnen maken van het team. Samen omvatten we ongeveer 15 FTE.

De aanmeldingen bij ZO! komen centraal binnen en verdelen we naar expertise en tijd van de zorgverleners. Als cliënt kan je ook zelf aangeven bij wie je het contact wilt.

Als cliënt heb je te maken met je eigen zorgverlener. Je kunt over alle onderwerpen rechtstreeks met je eigen zorgverlener contact opnemen via zijn of haar mailadres of mobiel nummer. Als je iets aan een andere collega binnen ZO! wilt vragen of voorleggen is dat prima. Je bent wel in zorg bij 1 van ons, maar hiermee heb je ook toegang tot de rest. Jouw zorgverlener doet de administratie rondom jouw contacten.

Ook opmerkingen over onze organisatie en beleid horen we graag. Als cliënt maakt je deel uit van onze platte organisatiestructuur, denk je mee en vorm je mede onze praktijk.

Ezeltjes van ZO!

Eigenwijs is leuker. ZO! is een wat eigenwijze praktijk, met wat eigenwijze zorgverleners, voor wat eigenwijze cliënten.

De ezeltjes die je zo nu en dan op onze site en in onze praktijk ziet, zijn onze mascottes. Niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze eigenzinnig zijn. Achter “dom” zit bij ezels altijd een goede reden; ze zijn juist voorzichtig en gevoelig. De ezeltjes spreken ons ook aan, omdat ze niet statusgevoelig, harde werkers en veelzijdig zijn.