Verwijzers

ZO! is een organisatie voor ambulante Jeugd-GGZ en GBGGZ .

Wij bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en hun omgeving op een breed spectrum van vragen en bij een aantal specials. Bij behandeling is er een mix van interventies mogelijk; individuele behandeling, trainingen, groepstrainingen, ouder-kind behandeling, gezinsinterventies, ondersteuning op en/of voor school etc. Diagnostiek /of behandeling in situaties waarbij (ook) een vechtscheiding speelt valt buiten onze expertise. Logeren en wonen valt buiten ons aanbod.

Bij volwassenen richten wij ons op vragen samenhangend met afstand en/of adoptie, gehechtheid of FASD. Behandeling moet passen binnen de structuur van de ambulante GBGGZ. Volwassenen dienen voldoende zelfredzaamheid en stabiliteit te hebben om te kunnen profiteren van ons ambulante aanbod van 1 contact per week of 2 weken voor een relatief korte periode. Wij hebben geen eigen crisisdienst. Bij acute psychosen en suïcide dreiging hebben wij geen passende aanbod.

VERWIJZEN

Artsen kunnen verwijzen via Zorgdomein, een eigen verwijsbrief sturen of aan hun cliënt geven. De straal waarbinnen wij vanuit Zorgdomein vindbaar zijn is beperkt. Kan je ons niet vinden? Je kan ons ook een mail sturen, zodat wij binnen Zorgdomein een overleg met jou starten om informatie uit te wisselen. Of je download onderstaande brief en mailt deze naar ons.

Gecertificeerde instellingen kunnen een Bepaling sturen.

Gebiedsteams kunnen hun gemeente een beschikking laten sturen via het Vecozo berichtenportaal.

AANMELDEN

Cliënten kunnen na of met een verwijzing een mail sturen en een aanmeldlink vragen. Hiermee kunnen cliënten zichzelf vervolgens aanmelden.