LEVen met Autisme

Autisme, of een Autisme Denkstijl zoals wij het liever noemen, is een specifieke aangeboren informatieverwerkingsstijl. De ontwikkeling loopt hierdoor anders; sommige gebieden ontwikkelen zich sneller (b.v. kennis, oog voor detail), andere gebieden ontwikkelen zich trager (b.v. sociaal inzicht en flexibiliteit). Een aangepaste opvoeding, onderwijsbenadering helpt hierop aan te sluiten en problemen te beperken.

Bij ZO!-zorgoplossingen bieden we ondersteuning op alle levensgebieden; diagnostiek, ouderbegeleiding, schoolondersteuning, behandeling van specifieke problemen (bijvoorbeeld op angsten), cognitieve functietraining, oefenen met nieuwe vaardigheden en waar nodig medicatietherapie. Niet door te stigmatiseren, maar aan te sluiten bij de ontwikkeling van dat moment. LEVen met Autisme!

Een traject is meestal langdurig; eerst gericht op diagnostiek en stabilisatie. Hierna op het oefen van nieuwe vaardigheden passend bij de levensfase van het kind.

Voor hulp werken we bij ZO!-zorgoplossingen via levensloopcoaching. Afhankelijk van je levensfase heb je een periode meer of minder intensief contact, coaching, ZO!skool of krijg je een training. Op andere momenten is er geen contact, of doe je mee aan een van onze MAATjesgroepen. Voor ouders is er ouderbegeleiding op afroep. Wij werken met diverse op autisme afgestemde methoden, zoals Geef me de 5 en Brainblocks.

Hieronder vind je voorbeelden van programma’s die we kunnen inzetten.