Screening gehechtheidsbehandeling

ZO!-zorgoplossingen (ZO!) is een jeugd GGZ-organisatie met een specialisatie op diagnostiek en behandeling bij ernstige Problematische Gehechtheid. Vaak gaat dit samen met diverse andere klachten en hulpvragen.

Problematische gehechtheid wordt gedefinieerd als een verzamelterm voor allerlei emoties en gedragingen van kinderen waaruit blijkt dat zij geen of onvoldoende emotionele veiligheid ontlenen aan de relatie met vertrouwde opvoeders.

Regelmatig worden kinderen en jongeren, na diagnostiek elders, aangemeld voor behandeling bij ZO! op Problematische Gehechtheid. Uit de informatie bij aanmelding is niet altijd al af te leiden of en hoe behandeling op Problematische Gehechtheid gedaan kan worden.

Om hier sneller duidelijkheid in te krijgen biedt ZO! screening aan. Hierbij wordt voorkomen dat kinderen of jongeren lang op de wachtlijst staan en vervolgens na start blijkt dat behandeling niet uitvoerbaar is. Ook kunnen we binnen de screening mee denken over de behandeling bij collega organisaties.

Behandeling van Problematische Gehechtheid bij ZO!

Bij onze behandeling ligt de nadruk op bijstelling van patronen in gehechtheidsgedrag en gehechtheidsrepresentatie vanuit een attachment-based benadering. Er is hierbij aandacht voor het corrigeren van voorliggende belastende ervaringen, het opdoen van corrigerende ervaringen rondom zorg binnen de huidige veilige opvoedingsrelaties met vaste emotioneel beschikbare opvoeders, het op gang brengen/versterken van interne differentiatie, eventuele traumaverwerking, opbouwen mentaliserend vermogen en (uiteindelijk) verbeteren van gedrag.

Middelen welke ingezet worden zijn bijvoorbeeld Therapeutisch Opvoeden (via opvoeders), CONNECT oudergroep, ondersteuning op school, Differentiatie- & Fasetherapie, EMDR en andere traumatherapieën, mentaliseren bevorderende therapie (voor kind en opvoeders), middelen uit sensorimotorpsychotherapy, ondersteunende medicatietherapie en gedragstherapie. ITGG in aangepaste variant is in ontwikkeling. Behandeling is langdurig (van 1,5 tot 4 jaar), vraagt veel overleg met en inzet van opvoeders en omvat aandacht voor alle levensgebieden. Afhankelijk van het startbeeld kan er in het gezin worden gewerkt.

Screening voor behandeling

De screeningsmodule is voor kinderen en jongeren waarbij al een ernstige Problematische Gehechtheid is beschreven of vastgesteld (classificerend een Reactieve hechtingsstoornis of Ontremd-Sociaalcontactstoornis).

Samen met de huidige opvoeders, huidige behandelaars en/of verwijzer wordt gekeken of en hoe behandeling uitvoerbaar kan zijn. Hierbij houden wij rekening dat bij start van behandeling bij ZO! er nog enig aanvullend diagnostisch onderzoek en verkenning zal worden gedaan bij kind en omgeving ten behoeve van de behandeling.

Hoe?

De screening start met de melding van de vraag door huidige behandelaar en/of verwijzer en opvoeders. Screening kan starten binnen enkele weken. Er wordt een dossieranalyse gedaan met aanvullend telefonisch overleg en face2face overleg met opvoeders, verwijzer en/of huidige behandelaar.

Resultaten

  • Als behandeling uitvoerbaar lijkt, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst bij ZO!. Met de huidige behandelaars en/of verwijzer wordt gekeken welke overbruggingszorg zij tot start bij ZO! kunnen bieden.
  • Bij kinderen die buiten onze vaste contract regio’s wonen, kan ook worden gekeken of een lokale zorgverlener de behandeling of delen van de behandeling kan uitvoeren. Hierbij kunnen wij de lokale zorgverlener ondersteunen en eventueel behandelregie bieden.

  • Indien behandeling mogelijk uitvoerbaar is, kan het kind op de wachtlijst worden geplaatst voor een trial behandeling via Therapeutisch Opvoeden en nadere verkenning. Met de huidige behandelaars en/of verwijzer wordt gekeken welke overbruggingszorg zij tot start bij ZO! kunnen bieden.
  • Als een attachment-based behandeling op ernstige Problematische Gehechtheid niet uitvoerbaar lijkt, wordt met betrokkenen nagedacht over een alternatief elders als second best treatment.

Wanneer geen screening?

De screeningsmodule is niet beschikbaar voor kinderen en jongeren waarbij er nog geen diagnostiek is gedaan uitmondend in de beschrijving van een ernstige Problematische Gehechtheid of classificatie Reactieve hechtingsstoornis of Ontremd-Sociaalcontactstoornis. Deze kinderen en jongeren kunnen aangemeld worden voor een regulier traject bij ZO!, waarbij gestart wordt met volledige diagnostiek.

In de loop van de tijd of aan de hand van specifieke kenmerken van vraag en situatie kan de screeningsmodule worden aangepast.


Extra informatie