Wachttijden bij een aanmelding

Kinderen en Jeugd. Hou rekening met een wachttijd van gemiddeld 5 maanden of langer (schoolvakanties niet meegerekend). Wij hebben vervolgens geen interne wachttijden. Bij start koppelen we je namelijk direct aan een zorgverlener die met je verder gaat, of regelt dat iemand anders van ZO! (delen van) de zorg gaat uitvoeren.

Waarom duur het zo lang?

Onze cliënten hebben complexe vragen en krijgen vervolgens hulp zolang het nodig is. Wij kunnen een nieuwe cliënt pas in zorg nemen als een collega binnen ZO! een ander traject afsluit en zijn of haar expertise past bij de vraag die wordt gesteld. Hierdoor duurt het lang voor we kunnen starten. Het gaat ook niet helemaal op volgorde van binnenkomst; we kijken ook naar wat past.

Wij werken niet met vooraf bepaalde vaste zorgtrajecten, waardoor wij niet precies kunnen voorspellen wanneer een huidige cliënt weer zonder onze hulp verder kan en er ruimte is voor nieuwe trajecten.

Voor de EMDR poli Kind & Jeugd is de wachttijd 4 weken.

Voor volwassenen geven we kortdurende GGZ bij vragen samenhangend met afstand en/of adoptie. De wachttijd is gemiddeld 1 jaar, vakanties niet meegerekend. Er is een aanmeldstop voor nieuwe aanmeldingen. Afspraken met volwassenen zijn op onze locatie in Leeuwarden.

Als je niet zo lang kan wachten; overleg met je huisarts, kinderarts, jeugdarts of gebiedsteam over aanmelden bij een andere zorgaanbieder. Volwassenen kunnen ook contact zoeken met hun zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

In de tijd dat je bij ons op de wachtlijst staat kunnen wij geen ondersteuning bieden.

Als je zorg vergoed wordt kunnen wij pas starten na ontvangst van een correcte verwijsbrief en/of beschikking.

laatste update; 11-4-2024