Wachttijden bij een aanmelding

Per periode verschilt de wachttijd. Al onze trajecten zijn maatwerk, waardoor wij niet kunnen voorspellen wanneer een huidige cliënt weer zonder onze hulp verder kan en er ruimte is voor nieuwe trajecten. Hou rekening met een wachttijd van minimaal 4 maanden (schoolvakanties niet meegerekend). De wachttijd kan ook langer zijn.

Wij hebben geen interne wachttijden. Bij start koppelen we je direct aan een zorgverlener die met je verder gaat, of regelt dat iemand anders van ZO! delen van de zorg gaat uitvoeren.

Volwassenen kunnen momenteel niet in zorg worden genomen, behalve bij vragen samenhangend met afstand en/of adoptie. De wachttijd is dan minimaal 6 maanden, schoolvakanties niet meegerekend.

Als je niet zo lang kan wachten; overleg met je huisarts, kinderarts, jeugdarts of gebiedsteam over aanmelden bij een andere zorgaanbieder.

In de tijd dat je bij ons op de wachtlijst staat kunnen wij geen ondersteuning bieden.

Als je zorg vergoed wordt kunnen wij pas starten na ontvangst van een correcte verwijsbrief of beschikking.

laatste update; 15-9-2019