Wachttijden bij een aanmelding

Kinderen en Jeugd. Hou rekening met een wachttijd van minimaal 5 maanden (schoolvakanties niet meegerekend). Wij hebben vervolgens geen interne wachttijden. Bij start koppelen we je direct aan een zorgverlener die met je verder gaat, of regelt dat iemand anders van ZO! (delen van) de zorg gaat uitvoeren.

Onze cliënten hebben vaak complexe vragen en krijgen vervolgens hulp zolang het nodig is. Hierdoor moeten nieuwe cliënten vaak lang wachten. Wij kunnen een cliënt in zorg nemen als een collega binnen ZO! een ander traject afsluit en zijn of haar expertise past bij de vraag die wordt gesteld. Hierdoor gaat start niet enkel op volgorde van binnenkomst.

Wij werken niet met vooraf bepaalde vaste zorgtrajecten, waardoor wij niet precies kunnen voorspellen wanneer een huidige cliënt weer zonder onze hulp verder kan en er ruimte is voor nieuwe trajecten.

Voor de EMDR poli Kind & Jeugd is de wachttijd 3 weken.

Volwassenen kunnen momenteel niet in zorg worden genomen, behalve bij vragen samenhangend met afstand en/of adoptie. Voor klachten en vragen rondom FASD bij volwassenen is een kort traject met ondersteuning en informatie mogelijk. De wachttijd is dan minimaal 8 maanden, schoolvakanties niet meegerekend.

Als je niet zo lang kan wachten; overleg met je huisarts, kinderarts, jeugdarts of gebiedsteam over aanmelden bij een andere zorgaanbieder. Volwassenen kunnen ook contact zoeken met hun zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

In de tijd dat je bij ons op de wachtlijst staat kunnen wij geen ondersteuning bieden.

Als je zorg vergoed wordt kunnen wij pas starten na ontvangst van een correcte verwijsbrief en/of beschikking.

laatste update; 11-1-2022