FASD

FASD is een beschadiging van het centrale zenuwstelsel door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Kinderen en jongeren met deze beschadiging zijn extra kwetsbaar, sociaal beïnvloedbaar, vaker impulsief, hebben meer moeite met concentreren, vergeten soms eerder geleerde kennis en vaardigheden, hebben moeite regels te onthouden enz. Ze kunnen dagelijkse structuur zelf slecht vasthouden. Tegelijkertijd kunnen ze op deelgebieden juist heel (taal-) vaardig en energiek zijn.

Wil je een Podcast luisteren over FASD?

VROEGE DIAGNOSTIEK HELPT

Het zo snel mogelijk onderkennen van FASD helpt problemen te reguleren. Ouders en school kunnen een aangepaste stijl van opvoeden ontwikkelen om kinderen en jongeren met de beschadiging beter tot hun recht te laten komen. Als de kinderen groter worden moet niet alleen de omgeving kunnen omgaan met het probleem, maar moeten de kinderen er zelf ook mee om leren gaan. Als een kind of jongere weet dat hij/zij FASD heeft, kan hij/zij zichzelf gaan leren accepteren en ontwikkelen.

This page can be found in English here

LEVEN MET FASD

Leven met FASD gaat met vallen en opstaan, zowel voor degene die het heeft als voor de omgeving. Verwachtingen moeten regelmatig worden bijgesteld. Ook het onderkennen van de aandoening is een schok voor het kind/jongere, biologische moeder, eventuele huidige opvoeders en omgeving. Mensen met FASD hebben baat bij ondersteuning. Symptomen lijken vaak op ADHD, Autisme, hechtingsstoornis enz, maar zijn toch net anders. Er zijn ook regelmatig lichamelijke problemen, zoals vertraagde groei, motorische klachten, vermoeidheid, darmproblemen, gebitsproblemen (schisis), spierspanningsproblemen.

HULP BIJ FASD

We werken via het FASD-Educatie-Behandel-Coördinatie-Programma. Afhankelijk van je levensfase heb je een periode meer intensief contact, coaching, ZO!skool of krijg je een training. Op andere momenten is er geen contact. Voor ouders is er ouderbegeleiding op afroep. Met elkaar vangen we tekorten op en werken aan een optimaal functioneren.

Meer uitleg vind  je bij de FASstichting , FASproject en EU FASD en Samenwerkingsverband Vroegsignalering