ZO! Skool

ZO! Skool is voor kinderen en jongeren, die om verschillende redenen niet goed kunnen functioneren op school. En waarbij de extra zorg vanuit school niet meer toereikend is. De behandeling kan thuis, bij ons op de praktijk of op school worden gegeven. Bijvoorbeeld omdat leren en functioneren moeilijk is door AD(H)D,  Autisme, Problematische Gehechtheid, angsten, disharmonische intelligentie, FASD, moeilijk lerend niveau enz. Of omdat je erg faalangstig bent, lange tijd ziek bent geweest, er steeds ruzie is op school enz.

ZO! Skool kan in verschillende gradaties. Van een uur hulp per week buiten school tot deeltijdbehandeling (dagelijks of een paar keer per week) op school, thuis of bij ons op de praktijk. Ook om thuiszitters voor te bereiden op terugkeer of voor thuiszitters een ander passend traject te maken.

Belangrijkste doel is in stand houden van schoolgang, herstel van schoolgang en in stand houden van de ontwikkeling. We kijken ook naar diagnostiek, het functioneren thuis, in de vrije tijd enz. Er is samenwerking met ouders en school. Binnen ZO! Skool kan aanvullend therapie, training, deeltijdbehandeling en ouderbegeleiding worden ingezet.

ZO! Skool wordt gegeven vanuit het team van ZO! door docenten speciaal onderwijs, (GZ-)psychologen en orthopedagogen.