Geen contract

Als je jonger bent dan 18 jaar en je gemeente heeft niet een contract met ons gesloten, kan je met je gebiedsteam overleggen om de zorg af te kunnen nemen via een speciaal zorgarrangement zorg in natura of een PGB. Dit kan als je gemeente niet een geschikte gecontracteerde zorgverlener heeft. Bij een PGB stelt de gemeente aanvullende eisen aan de beheerder. De tarieven die binnen een PGB mogen zijn vaak lager dan onze behandeltarieven.

Als je ouder bent dan 18 jaar val je voor onder de zorgverzekeraar. Als je zorgverzekeraar geen contract met ons heeft gesloten, moeten ze toch minimaal 75% vergoeden. Vaak vergoeden ze meer. Overleg met je verzekeraar wat jou polis dekt.