SOVA & Tom

SOVA – SOCIALE VAARDIGHEDEN

Veel kinderen lukt het niet om op een gemakkelijke manier om te gaan met anderen. Ze zijn sociaal onhandig, soms zijn ze te fel en reageren impulsief. Ze vergeten om te stoppen, na te denken en vervolgens te doen.

TOM – THEORY OF MIND

Soms vinden kinderen het ook lastig om zich voor te stellen dat anderen andere gedachten en gevoelens hebben dan zij. Hierdoor is het moeilijk om te begrijpen wat anderen bedoelen. Dit heet Theory of Mind.

CURSUS SOVA & TOM

Als het moeilijk is om snel te begrijpen wat anderen bedoelen is het nog moeilijker om goed te reageren en sociale vaardigheden toe te passen. Met de cursus SOVA & TOM combineren we de stop-denk-doe-methode met Theorie of Mind oefeningen. Meestal doen we de cursus individueel. Voor veel kinderen is dat prettiger, ze leren er meer van en het is gemakkelijker te organiseren. Soms starten we een groepje zodat kinderen met elkaar kunnen oefenen. De cursus bestaat uit 5 lessen, waarbij er ongeveer 60 minuten met de kinderen wordt gewerkt en de laatste 15 minuten met kinderen en ouders.  De cursus is deel van een zorgtraject bij ZO!; zo kunnen we eerst goed uit zoeken wat nodig is en ook rekening houden met andere factoren.