Hechtingsstoornis

This page is also available in English

ZO! hulp bij een Hechtingsstoornis. ZO! is een kleine particuliere praktijk gespecialiseerd in hulp bij een Hechtingsstoornis.

Hechtingsstoornis of Problematische Gehechtheid is een verzamelterm voor emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen waaruit blijkt dat je geen, of niet voldoende, emotionele veiligheid ontleent (of hebt kunnen ontlenen) aan de relatie met vertrouwde opvoeders.

Problemen rond gehechtheid worden verschillend genoemd; hechtingsstoornis, geen-bodem-syndroom, adoptieprobleem, geen basisvertrouwen, geen basisveiligheid enz. Vaak gaat het samen met diverse trauma’s en verlieservaringen.

ZO! zorgoplossingen. Kinderpsychologen & Psychologen.

Een hechtingsstoornis verstoord het samen zijn met andere mensen. Vaak is het verstopt onder andere problemen, zoals gedragsproblemen, emotionele geremdheid, onrustig en alert gedrag, moeite je te binden, geen of juist veel oppervlakkige contacten, zwak zelfvertrouwen, manipuleren, snel beledigd of afgewezen voelen, controle willen houden, weinig basisvertrouwen, depressie enzovoort.

Dit zie je zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

OORZAKEN VAN HECHTINGSSTOORNIS

Je kan een hechtingsstoornis of problematische gehechtheid ontwikkelen door bijvoorbeeld een belaste start in je leven, ziekenhuisopnamen als jong kind, adoptie, verlies van een ouder, pleeggezin plaatsingen, een slechte match met je ouders/opvoeders, misbruik, geweld of het niet passend beschikbaar zijn van ouders/opvoeders door hun eigen ziekte of problemen. Het kan vanaf het begin moeilijk zijn gegaan, maar ook na een ingrijpende gebeurtenis op latere leeftijd.

Je raakt als het ware los van je omgeving en bent op jezelf terug geworpen.

Dit is voor alle mensen beangstigend en moet je wegstoppen. Als er dan geen herstel komt, ontwikkel je een nieuwe overlevingsstrategie om het te redden. Het lukt je om (regelmatig zelfs heel) goed te functioneren, maar contact met anderen en jezelf is verstoord geraakt.

Vertrouwen verdwijnt en de basis voor verdere opvoeding en een verdere evenwichtige ontwikkeling valt weg. Soms blijkt dat pas na lange tijd.

Hechtingsstoornis bij kinderen

ZO! kinderpsychologen, specialisten bij hechtingsstoornissen.

Een kind met een hechtingsstoornis is moeilijk op te voeden. Het kind kan zich niet veilig weten bij de opvoeder en de opvoeder kan het kind niet bereiken. Als het kind ouder wordt is het als het ware ook niet veilig bij jezelf. Er is onvoldoende basis om je van binnen uit te ontwikkelen. Gehechtheid, zelfvertrouwen en zelfregulatie liggen dicht bij elkaar.

Uitingen lijken ook vaak op andere aandoeningen of beperkingen (ADHD, Autisme, LVB, FASD) of gaan er mee samen. Bij het onderzoek bekijken we dit. Als er ook andere aandoeningen of beperkingen zijn naast of los van problematische gehechtheid kunnen we dit diagnosticeren, behandelen of begeleiden.

Behandeling hechtingsstoornis

Behandeling bij een hechtingsstoornis probeert het vertrouwen met jezelf en anderen te herstellen. Gehechtheid blijft mogelijk, ook als je ouder bent. Problemen in de gehechtheid schreeuwen om aandacht. De behandeling kan worden gedaan via bijvoorbeeld  differentiatie & fasetherapie, kindertherapie, ouder-kindtherapie, ouderbegeleiding, Therapeutisch Opvoeden, basistherapie, traumabehandeling, EMDR bij gehechtheid enz.

Differentiatie & Fasetherapie

ZO! kinderpsychologen, specialisten bij hechtingsstoornissen.

Differentiatie & Fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met gehechtheidsproblemen. De behandeling wordt uitgevoerd met de ouders, opvoeders of vaste verzorger (b.v. groepsleider).

Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen en denken over jezelf.

Bij Differentiatietherapie wordt een kind of jongere gestimuleerd allerlei details te gaan voelen. Zacht, warm, koud, zout, zoet enzovoort. Bij hechtingsproblemen is contact met deze waarnemingen vaak afgestompt, omdat het ook pijnlijke dingen naar boven kan laten komen of niet voldoende ontwikkeld zijn. In de thuissituatie wordt in deze periode aandacht besteed aan een stabiele omgeving en het inperken van  gedragsproblemen, via Therapeutisch Opvoeden.

Na de Differentiatietherapie kan worden gestart met Fasetherapie. Met kinderen en jongeren wordt per levensfase (baby, peuter, kleuter, basisschool) uitgezocht wat je nodig hebt en welke vorm van nabijheid hier bij kan passen. Hierna mogen kinderen dit met hun ouders of verzorgers binnen omschreven huiswerkopdrachten na spelen. Op speelse wijze wordt er gewerkt in een sfeer van “samen zijn”. Vaak is het in te passen in gebruiken die al bestaan, maar die nu een extra accent krijgen. Door de structuur van de therapie is het voor zowel kinderen als ouders veilig uit te voeren. Ervaringen worden in de contacten met de therapeut verder uitgewerkt. Met ouders of verzorgers is regelmatig contact.

Na afsluiting van de nabijheidsfasen is er een vervolg  met aandacht voor vaardigheden, leren omgaan met anderen vanuit begrip en zelfwaardering.

Therapeutisch Opvoeden bij een hechtingsstoornis

Op deze manier kan je weer opnieuw voorspelbaar en sensitief gaan reageren en samen met de behandeling voor trauma, hechtingsprobleem of adoptieprobleem een nieuwe start voor je kind te maken.

download ook de paper; Therapeutisch Opvoeden bij Problematische Gehechtheid

De animatie is gemaakt door Storytelling Studios www.storytellingstudios.nl

EMDR bij hechtingsstoornis

EMDR is een behandeling die goed werkt bij trauma’s. Gevoelens van onveiligheid binnen een relatie hebben vaak te maken met eerdere nare ervaringen of verlatingen. EMDR is een middel om therapie bij hechtingsstoornissen te ondersteunen en te versnellen, juist als je er niet goed over kan praten. Je leest er meer over bij EMDR.

Basistherapie volwassenen

ZO! kinderpsychologen, specialisten bij hechtingsstoornissen.

Basistherapie is een therapievorm voor volwassenen met klachten die samenhangen met problemen rond gehechtheid of een hechtingsstoornis.

De oorzaak bij gehechtheidsproblemen ligt in het verleden, maar klachten komen naar voren in het heden. Bijvoorbeeld heel hard werken, om niet te voelen. Of problemen met relaties en intimiteit, claimen of te veel afstand houden, problemen met voelen in je lichaam, niet opkomen voor jezelf of weten wat belangrijk voor je is, last van angsten, spanningen, piekeren en niet goed keuzes durven maken.

Basistherapie probeert basis in jezelf te maken. Via inzichtgevende gesprekken, uitleg, bewerken van voorliggende ervaringen en oefeningen proberen we de afstemming met jezelf te versterken. Je te laten voelen wat er met je gebeurt, handreikingen te geven hoe je om moet gaan met nare gevoelens en alsnog (of opnieuw) vertrouwen in jezelf en de ander te gaan vinden.

De therapie maakt gebruik van inzichten uit onder andere gehechtheidstheorieën, cognitieve gedragstherapie, EMDR en ervaringsgerichte psychotherapie. Het is een therapievorm die (meestal) minimaal een jaar duurt.  Meer informatie vind je op www.hechtingsproblemen.nl.

Sherborne

Sherborne bewegingstherapie is een therapie die wij gebruiken om samen met ouders kinderen via bewegingsspelletjes vertrouwen te laten ontwikkelen in contact, in zichzelf en in elkaar. Het is een speelse therapievorm die aansluit bij de bewegingsbehoefte en spelbehoefte van kinderen. We werken met het kind en de ouders/opvoeders. Het spel geeft plezier. Zorgvuldig ingezet helpt het een kind om zich meer stevig te gaan voelen, zich te kunnen ontspannen in contact en plezier in het samenwerken met zijn ouders of opvoeders weer op gang te brengen. Het is soms een luchtig startpunt om te gaan starten met de behandeling.

Onderzoek hechtingsstoornis

Onderzoek naar een hechtingsstoornis vraagt specifieke expertise. We kijken naar de relatiegeschiedenis, trauma’s, huidige gehechtheid aan vaste verzorgers en het ontwikkelingsverloop. Ook is er aandacht voor informatieverwerking, taal, organisatietaken en onderzoek naar bijvoorbeeld vermoedens van ADHD, Autisme, LVB en FASD