HECHTINGsstoornis Therapie

Attachment disorder therapy

ZO! is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij een hechtingsstoornis of problematische gehechtheid; een verzamelterm voor allerlei emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassen waaruit blijkt dat je geen emotionele veiligheid ontleent (of hebt kunnen ontlenen) aan de relatie met vertrouwde opvoeders of partners.

Problemen rond gehechtheid of hechting worden verschillend genoemd; hechtingsstoornis, hechtingsproblematiek, geen-bodem-syndroom, adoptieprobleem, geen basisvertrouwen, geen basisveiligheid enz. Vaak gaat het samen met diverse trauma’s en verlieservaringen. Hulp bij problematische gehechtheid probeert het vertrouwen met jezelf en anderen te herstellen. Gehechtheid blijft mogelijk, ook als je al ouder bent. We hebben diverse vormen van hulp, zoals differentiatie & fasetherapie, kindertherapie, ouder-kindtherapie, ouderbegeleiding, basistherapie, traumabehandeling, EMDR bij gehechtheid enz. Soms starten we met een psychologisch onderzoek.

Problemen rond gehechtheid verstoren het samen zijn met andere mensen. Vaak is het verstopt onder andere problemen, zoals gedragsproblemen, emotionele geremdheid, moeite met overzicht, moeite je te binden, zwak zelfvertrouwen, manipuleren, snel beledigd of afgewezen voelen, controle willen houden, weinig basisvertrouwen, depressie enzovoort. Dit zie je zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Er zijn globaal twee subtypen bij problemen rond gehechtheid: een actieve vorm (naar buiten gericht, tegen de wereld) en een passieve vorm (naar binnen gericht, tegen zichzelf).

Je kan problemen in de gehechtheid ontwikkelen door bijvoorbeeld een belaste start in het leven, ziekenhuisopnamen, adoptie, verlies van een ouder, pleeggezin plaatsing, een slechte match met je ouders/opvoeders, misbruik, geweld of het niet adequaat beschikbaar zijn van ouders/opvoeders door hun eigen ziekte of problemen. Het kan vanaf het begin moeilijk zijn gegaan, maar ook na een ingrijpende gebeurtenis op latere leeftijd. Je raakt als het ware los van je omgeving en ben op jezelf terug geworpen. Dit is voor alle mensen beangstigend en moet je wegstoppen. Als er dan geen herstel komt, ontwikkel je een nieuwe overlevingsstrategie om het te redden. Het lukt je om (regelmatig zelfs heel) goed te functioneren, maar contact met anderen en jezelf is verstoord geraakt. Vertrouwen verdwijnt en de basis voor verdere opvoeding en een verdere evenwichtige ontwikkeling valt weg.

Een kind met problemen in de gehechtheid is moeilijk op te voeden. Het kind kan zich niet veilig weten bij de opvoeder en de opvoeder kan het kind niet meer bereiken. Als het kind ouder wordt ben je als het ware ook niet veilig bij jezelf. Er is onvoldoende basis om je van binnen uit te ontwikkelen. Gehechtheid, zelfvertrouwen en zelfregulatie liggen dicht bij elkaar.

Uitingen lijken ook vaak op andere aandoeningen (ADHD, ASS, LVB, FASD) of gaan er mee samen. Bij het onderzoek bekijken we dit. Als er ook andere aandoeningen zijn kunnen we dit diagnosticeren en regelmatig behandelen.