7 Jul 2022 19:00

Autisme; de zicht- en onzichtbare kant

Kinderen en jongeren met autisme verwerken de wereld op een andere manier. Hierdoor zijn er verschillen in hoe situaties en contact wordt ervaren.

Tijdens deze informatiebijeenkomst nemen een jongere met autisme en Jelle David jullie mee in de wereld van autisme, waarin zij autisme vanuit een informatieverwerkings- en contactverschil benaderen. We leren hoe we naar de gedachten, het gedrag en taal van iemand met autisme kunnen kijken en wat het kind of jongere daarbij van ons nodig heeft.

Locatie; Markant, Witte Mar 7, 8939 CC Leeuwarden

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

Kleine lettertjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 4 mensen deelnemen. Er kunnen per avond maximaal 99 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij de deelnemers.


Deze activiteit is voorbij.