19 Nov 2019 19:30

Thema FASD (2019 nov)

FASD is een beschadiging van het centrale zenuwstelsel door alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Kinderen en jongeren met de beschadiging zijn extra kwetsbaar, sociaal beïnvloedbaar, vaker impulsief, hebben meer moeite met concentreren, vergeten soms eerder geleerde kennis en vaardigheden enz. Ze kunnen structuur zelf slecht vasthouden. Tegelijkertijd kunnen ze op deelgebieden juist heel vaardig, taalvaardig en energiek zijn.

Kinderen en jongeren met FASD hebben opvoeders en een omgeving nodig die kennis hebben van hun handicap en weten waar ze moeten ondersteunen en waar ze kunnen stimuleren.

Naast de Meet & Greet met andere opvoeders van een kind of jongere met FASD komt Rudi Kohl deze avond een presentatie houden.

Rudi is de kinderarts die FASD in Nederland onder de aandacht heeft gebracht. Hij heeft ruime ervaring vanuit zijn werk in Zuid-Afrika en Nederland en is de grondlegger van de diverse klinieken in Nederland waar FASD wordt gediagnosticeerd. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van de FASD stichting Nederland.

Deze avond is bij de Sint Paulusschool Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

De avonden zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Ouders/opvoeders mogen introducees mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

Kleine lettertjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 4 mensen deelnemen. Er kunnen per avond maximaal 80 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.


Deze activiteit is voorbij.