Jaarverslagen en beoordeling

Ieder jaar maken wij een kort verslag met info over onze ontwikkelingen, tevredenheidsbeoordeling cliënten, plannen en kwaliteitsbeleid. Je kan het hier bekijken;

Via ZORGKAART geven cliënten ons beoordelingen.

Wij verzamelen bij volwassenen voor het Keurmerk Basis GGZ CQi scores. Over het afgelopen jaar (peil datum 14-03-2020) waren onze scores;

Bejegening; 5 (schaal 1-5).

Onze cliënten geven ons hiermee de maximale score op vragen rondom hun ervaring serieus genomen te zijn en begrijpelijke uitleg te hebben gekregen.

Samen beslissen; 4,3 (schaal 1-5)

Onze cliënten geven ons hiermee een hoge score over de mate waarin zij hebben ervaren hebben te zijn geïnformeerd over behandelmogelijkheden, verwachtingen en het kunnen beslissen over de behandeling. In het Keurmerk heet dit “mee” beslissen over de behandeling. Dit vinden wij bijzonder; wij doen wel een voorstel en geven informatie, maar de cliënt beslist over de behandeling.
Onze score ligt 0,7 punten onder het maximum, omdat wij niet maximaal scoren op de vragen iof cliënt informatie heeft gekregen over zelfhulpprogramma’s en patiëntenverenigingen en of naasten betrokken werden bij de behandeling. Zoals cliënten noemen; dit was niet aan de orde. Overigens is betrokken kunnen worden van naasten bij de behandeling binnen de GBGGZ altijd een mogelijkheid, maar dus niet een verplichting vanuit ons. Bij behandeltrajecten bij Jeugd worden naasten altijd betrokken; maar daar gaat deze beoordeling niet over.

Uitvoering Behandeling; 5 (schaal 1-5)

Onze cliënten geven ons hiermee de maximale score op vragen of de behandeling in hun ervaring de juiste aanpak was en naar wens is uitgevoerd.

Totaal; 4,76 (schaal 1-5).