Roald Klees

Roald Klees
  • Werkt met kinderen, jongeren en gezinnen. Spreekt Nederlands, Frysk (passief), Engels.
  • Leeuwarden, Groningen, Zwolle
  • Werkt op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag

Stuur een email

Roald is Orthopedagoog (SKJ nr. 120010498).

Roald doet diagnostiek, behandelingen en ouderbegeleiding bij kinderen en jongeren met o.a. sociale problemen, gedragsproblemen, autisme, ADHD, FASD, hoogbegaafdheid en problematische gehechtheid.

Roald werkt sinds 2019 bij ZO!. Roald heeft eerder tien jaar gewerkt als studieloopbaanbegeleider en sportdocent op het MBO en is toen orthopedagogiek gaan studeren aan de RUG. Hij heeft als orthopedagoog stage gelopen bij het expertisecentrum CSG Diamantlaan (Selion).