Roald Klees

Roald Klees
  • Werkt met kinderen, jongeren en gezinnen. Spreekt Nederlands, Frysk (passief), Engels.
  • Leeuwarden, Groningen.
  • Werkt op
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Maandag

Stuur een email

Roald is Orthopedagoog NVO (nr. 22696, SKJ nr. 120010498).

Roald doet diagnostiek, behandelingen en ouderbegeleiding bij kinderen en jongeren met o.a. sociale problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, FASD, problematische gehechtheid, adoptie en pleegzorg.

Roald werkt sinds 2019 bij ZO!. Roald heeft eerder zes jaar gewerkt als studieloopbaanbegeleider en sportdocent op het MBO2 en is toen orthopedagogiek gaan studeren aan de RUG. Hij heeft als orthopedagoog stage gelopen bij het expertisecentrum CSG Diamantlaan (Selion) en zich later verdiept in hoog begaafdheid.

Naast zijn werk bij ZO! werkt hij als sportdocent en mentor op het MBO Noorderpoort.