Roald Klees

Roald Klees
  • Werkt met Kinderen
  • Leeuwarden, Groningen
  • Werkt op
  • Dinsdag
  • Donderdag
  • Vrijdag

Stuur een email

Roald is basis-orthopedagoog NVO en SKJ geregistreerd. Roald doet diagnostiek, behandelingen en ouderbegeleiding bij kinderen en jongeren met o.a. sociale problemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, problematische gehechtheid, adoptie en pleegzorg.

Roald werkt sinds 2019 bij ZO!. Roald heeft eerder zes jaar gewerkt als studieloopbaanbegeleider en sportdocent op het MBO2 en is toen orthopedagogiek gaan studeren. Hij heeft als orthopedagoog stage gelopen bij het expertisecentrum CSG Diamantlaan (Selion) en zich later verdiept in hoog begaafdheid. Bij ZO! verdiept hij zich aanvullend in problematische gehechtheid. Naast zijn werk bij ZO! werkt hij als sportdocent op het MBO Noorderpoort.