Jan de Vries

Jan de Vries
  • Werkt met kinderen, jongeren, gezinnen & volwassenen. Spreekt Nederlands, Frysk (passief), Engels, Stellingwarfs (passief).
  • Leeuwarden, Groningen, Hoorn, Zwolle.
  • Werkt op
  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag

Stuur een email

Jan is Gezondheidzorg psycholoog BIG (nr. 790608933250), Orthopedagoog-Generalist BIG (nr 09060893331), EMDR Europe practitioner VEN (nr 30397), Registerpsycholoog Kinder- & Jeugd NIP, Lichaamsgericht werkend psycholoog NIP, K&J supervisor NIP (90555), , Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy® en CONNECT trainer & supervisor.

Jan doet diagnostiek en behandeling bij gehechtheidsstoornissen, adoptie, pleegzorg, trauma, ontwikkelingsproblemen, FASD, gedragsproblemen, emotionele problemen en opvoedingsproblemen. Bij volwassenen werkt hij met mensen die last hebben van ervaringen uit hun kindertijd rond afstand en adoptie.

Binnen ZO!-zorgoplossingen werkt hij ook als hoofd behandelzaken, werkbegeleider en praktijkopleider (voor de collega’s in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Externe collega’s geeft hij supervisie. Hij participeert in onderzoek en methodiekontwikkeling rond gehechtheid en FASD.

Jan werkt sinds 2005 in zijn eigen praktijk en sinds 2008 met het samenwerkingsverband ZO!-zorgoplossingen.

De 15 jaar voor de vrije vestiging werkte hij bij de William Schrikkergroep en Jeugdzorg Friesland (gezinsvoogdij, jeugdreclassering), Jeugdhulp Friesland (Pleegzorg, Therapeutische Pleegzorg, Browndale Huizen, interne school cluster4, Gezinshuizen), GGZ-Jeugd Friesland/Kinnik (polikliniek), Bogerman College Sneek (schoolpsycholoog) en FIER (behandelgroepen getraumatiseerde kinderen en jongeren).

Naast ZO! werkt Jan voor een paar uur per week als gedragswetenschapper/behandelcoördinator bij een gezinshuis van de WilliamSchikkerGroep-Gezinsvormen (WSGv).

Meer weten over de werkervaring en opleiding van Jan via Linkedin.