28 Sep 2023 19:30

rAUw in de adoptiedriehoek

Adoptie is een ingrijpende en levens-veranderende gebeurtenis voor iedereen in de adoptiedriehoek. Een gebeurtenis waar verlies aan vooraf gaat. Een gebeurtenis waar vervolgens andere levens, generaties en (vaak) andere culturen met elkaar verbonden raken.

Deze avond staan we stil bij verdriet en pijn wat afstand, adoptie en opgroeien in een andere omgeving kan geven. We staan stil bij de positie van de geadopteerde, de adoptieouder, het adoptiegezin en de afstandsouder. Om met respect van elkaar te horen, misschien nieuwe inzichten te krijgen en in verbinding te blijven.

De avond is voor geadopteerden (vanaf 16 jaar), adoptieouders, broers/zussen, partners en kinderen van geadopteerden (vanaf 16 jaar) in zorg bij ZO!-zorgoplossingen en in zorg bij AdoptieCoach Bina de Boer.

Het met elkaar in gesprek gaan wordt ingeleid en ondersteund door Bina de Boer (geadopteerde, adoptiecoach, werkzaam in eigen praktijk, docent HAN Hogeschool Nijmegen -mede ontwikkelaar Minor Professioneel ondersteunen bij Afstand en Adoptie) Judith Sijtsma (Gezondheidszorgpsycholoog bij ZO!-zorgoplossingen, zus van geadopteerden) en Jan de Vries (Gezondheidszorgpsycholoog, Hoofd Behandelzaken bij ZO!-zorgoplossingen, gespecialiseerd in gehechtheid en adoptie-sensitieve zorg.)

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we momenten voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en anderen te ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

De momenten zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Cliënten/ouders/opvoeders mogen introducees mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

Locatie; Markant, Witte Mar 7, 8939 CC Leeuwarden.

Kleine lettertjes

Per kind/jongere/cliënt kunnen er maximaal 4 mensen deelnemen. Er kunnen deze avond maximaal 75 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder verdere kosten. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor dit moment. Doordat er meerdere mensen aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.

Als je in zorg bent bij Bina, kan je je opgeven bij bina@adoptiecoach.frl . Ben je in zorg bij ZO!, dan kan je je hieronder opgeven.


Deze activiteit is voorbij.