8 Feb 2024 19:30

ADOPTIE-ouders; (z)onder oordeel

Een avond voor adoptie-ouders.

De maatschappelijke visie op adoptie is sterk veranderd. Misstanden bij adoptie zijn onder de aandacht gekomen. Volwassen geadopteerden laten weten dat het niet de roze wolk is, wat de buitenwereld denkt. Beleid wijzigd.

Adoptieouders kregen eerder opmerkingen over hoe geweldig het is dat ze “een kind redden”. Nu krijgen ze net zo ongenuanceerd negatieve opmerkingen.

Hoe is dit voor adoptieouders? Welke opmerkingen krijg je? Hoe reageer je? Wat doet dit met je opvoederschap? En hoe stel je je op tegen het kind wat je geadopteerd hebt?

Deze avond staan we stil bij ervaringen van adoptieouders en manieren die ze vinden om hier mee om te gaan. Om met respect uit te wisselen, nieuwe inzichten te krijgen en van elkaar te leren.

De avond is voor adoptieouders van jeugdigen in zorg bij ZO!-zorgoplossingen

Het met elkaar in gesprek gaan wordt ondersteund door Judith Sijtsma (Gezondheidszorgpsycholoog bij ZO!-zorgoplossingen, zus van geadopteerden en o.a. werkend met adoptiegezinnen) en Jan de Vries (Gezondheidszorgpsycholoog, Hoofd Behandelzaken bij ZO!-zorgoplossingen, gespecialiseerd in gehechtheid en adoptie-sensitieve zorg.)

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we momenten voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en anderen te ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

Locatie; Markant, Witte Mar 7, 8939 CC Leeuwarden.

Kleine lettertjes

Er kunnen deze avond maximaal 25 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder verdere kosten. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor dit moment. Doordat er meerdere mensen aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.


Deze activiteit is voorbij.