20 Jan 2020 19:30

Adoptie en voorgeschiedenis. ZO!-college

Wat is de invloed op je ontwikkeling als je voor je adoptie in een kindertehuis of in een pleeggezin woonde? En wat doet dat met je gehechtheid? En wat wordt er hersteld? En beïnvloedt sensitief ouderschap dit wel of juist niet meer?

Belangrijke vragen waar we als adoptieouders, geadopteerden en zorgverleners veel over nadenken.

Chloë Finet verteld ons deze avond wat hierover vanuit haar wetenschappelijk onderzoek bekend is.

Chloë is onderzoeker bij de Universiteit van Leuven. Zij heeft samen met Femmie Juffer en Harriet Vermeer van de Universiteit Leiden en met Guy Bosmans en Patricia Bijttebier van de KU Leuven onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van meisjes die uit China geadopteerd zijn.

Verschillende ontwikkelingen werden in kaart gebracht zoals onder meer de verstandelijke ontwikkeling, gedrag en gehechtheid.

Naast adoptie-onderzoek doet Chloë ook onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid bij niet-geadopteerde kinderen.

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

De avonden zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Ouders/opvoeders mogen introducees mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

Locatie; Sint Paulusschool Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden

Kleine lettertjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 4 mensen deelnemen. Er kunnen per avond maximaal 80 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.


Deze activiteit is voorbij.