ZO! MISSIE & VISIE

MISSIE
ZO! wil kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun omgeving ondersteunen om tot een optimale ontwikkeling en optimaal functioneren en welbevinden te komen. Dit alles vanuit een kleinschalige, zorgzame, eigenzinnige en niet gebureaucratiseerde benadering. Er wordt ontwikkelingsgerichte zorg geboden, gericht op het maximaliseren van de eigen mogelijkheden en rekening houdend met eventuele beperkingen.

VISIE
Een mens is meer dan zijn diagnose
In hulpverlening wordt de diagnose steeds belangrijker. Het is vaak nodig om toegang te krijgen tot zorg, maar het zegt niets over het unieke van ieder mens en iedere situatie. Het is belangrijk voor de behandeling om een diagnose te stellen en te werken volgens richtlijnen, maar tegelijkertijd te beseffen dat een diagnose en richtlijnen ieder mens tekort doet.

Contact als basis voor ontwikkeling
Iedereen ontwikkelt zich in en aan contact, ook als dit contact verstoord is geraakt of er beperkingen zijn. In de zorg moet contact zo gehanteerd worden (door ouders, omgeving of zorgverleners) dat contact (weer) “vertrouwd” wordt. Zo kun je jezelf (weer) gaan ervaren in relatie met de ander en jezelf van hieruit ontwikkelen. Contact moet menselijk en herkenbaar blijven.

ZOrg en stimulatie
Om je te ontwikkelen moet je jezelf goed voelen. Dit vraagt dat mensen zorg voor je hebben als je het even niet weet of kunt. Hierna moet je ook ondersteund en uitgedaagd worden om een volgende stap te nemen.

ZO! normaal als mogelijk
Niemand wil in negatieve zin verschillen van anderen. “Therapeutiseren” maakt ziek. “Zo normaal als mogelijk” betekent niet extra stigmatiseren. We zoeken een ondersteuning die zo dicht mogelijk bij het normale leven ligt. En als er wel behandeling nodig is, doen we dit op een “normale” manier. Dus werken we vanuit een ongedwongen en huiselijke sfeer en gebruiken we de dingen uit het gewone leven.

Leren van ervaring
Als cliënt heb je de meeste ervaring over jezelf en je omgeving. Ervaringen die leuk en niet leuk zijn, maar altijd informatie geven. We kijken naar wat goed is gegaan, wat mis is gegaan en vergelijken eerdere ervaringen met hoe het nu gaat. Samen vinden we de aanknopingspunten voor verandering en werken hier aan.

Talenten doen er toe
Problemen horen bij het leven, maar kansen liggen bij het benutten van je talenten en het opheffen of compenseren van je zwakke kanten.