ZO!-college

 

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten.

De avonden zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Ouders/opvoeders mogen ook 1 introducee mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

In 2019 organiseren we de volgende avonden;

Maandag  25-2-19,   19:30-21:30 uur    Thema Adoptie                   captain Jan

De eerste avond van 2019 gaat niet over een aandoening, maar over een gebeurtenis met ingrijpende veranderingen voor alle betrokkken; adoptie.

Gera ter Meulen heeft het werk voortgezet van het Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg (Universiteit van Leiden) en komt vertellen over de International Conference on Adoption Research 2018 in Montreal.

Gera gaat o.a. vertellen over dat de meeste geadopteerde kinderen fors minder problemen hebben dan pleegkinderen. Hoe kan dat? Wat is het succes van een adoptie gezin?

Daarnaast gaat zij in op waarom adoptiecompetente hulpverlening zo belangrijk is en de beschermende invloed van adoptieouders en vrienden bij discriminatie van kinderen met een andere huidskleur.

Gera kan tevens vertellen over het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden.

Er is ruimte voor vragen en overleg.

Dinsdag     9-4-19,    19:30-21:30 uur    Thema ASS                           captain Sanne

Woensdag 5-6-19,   19:30-21:30 uur     Thema FASD                        captain Jan

Maandag   30-9-19,  19:30-21:30 uur    Thema ASS bij meisjes       captain Victor

Dinsdag    19-11-19,  19:30-21:30 uur,   Thema FASD                         captain Jan

 

Locatie; Grandcafe Z,

Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden

 

Opgave

Opgave kan door het sturen van een mail naar de captain van de avond, onder vermelding van de naam van het kind/jongere, de specifieke avond, deelnemende ouder/opvoeder(s) en eventuele introducee.

Kleine letterjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 3 mensen deelnemen, waarvan maximaal 1 introducee (bijvoorbeeld leerkracht, familielid of zorgverlener). Er kunnen per avond maximaal 80 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.