ZO!-college

 

ZO!-college is het psycho-educatie programma van ZO!. Een paar keer per jaar organiseren we avonden voor cliënten van ZO!, rondom een specifiek onderwerp. Het doel is informatie krijgen en andere ouders/opvoeders ontmoeten. ZO! sta je er niet steeds alleen voor.

De avonden zijn voor ouders/opvoeders van een kind of jongere in zorg bij ZO!. Ouders/opvoeders mogen ook 1 introducee mee nemen, bijvoorbeeld oma die zo vaak oppast, meester die graag meer wil weten of een begeleider van een andere organisatie die in het gezin komt.

In 2019 organiseren we de volgende avonden;

Maandag  25-2-19,   19:30-21:30 uur    Thema Adoptie                   captain Jan

De eerste avond van 2019 gaat niet over een aandoening, maar over een gebeurtenis met ingrijpende veranderingen voor alle betrokkenen; adoptie.

Gera ter Meulen heeft het werk voortgezet van het Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg (Universiteit van Leiden) en komt vertellen over de International Conference on Adoption Research 2018 in Montreal.

Gera gaat o.a. vertellen over dat de meeste geadopteerde kinderen fors minder problemen hebben dan pleegkinderen. Hoe kan dat? Wat is het succes van een adoptie gezin?

Daarnaast gaat zij in op waarom adoptiecompetente hulpverlening zo belangrijk is en de beschermende invloed van adoptieouders en vrienden bij discriminatie van kinderen met een andere huidskleur.

Gera kan tevens vertellen over het onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden.

Er is ruimte voor vragen en overleg.

Dinsdag     9-4-19,    19:30-21:30 uur    Thema ASS                           captain Sanne

De tweede Zo!college van 2019 staat ASS centraal. Nynke Zuurmond zal ons meenemen in haar verhaal. Nynke is moeder van een zoon met autisme en sinds 3,5 jaar zelf ook gediagnosticeerd. Theorie en praktijk zullen in deze avond gekoppeld worden. Nynke zal ervaringen en tools met ons delen, waardoor zij positiever naar haar eigen autisme kan kijken en er anders mee heeft leren omgaan. Ze zal ons meenemen in dat wat het haar heeft opgeleverd.

Er is ruimte voor vragen of overleg.

Woensdag 5-6-19,   19:30-21:30 uur     Thema FASD                        captain Jan

Meet & Greet de hoofdrolspelers bij opvoeding van een kind met FASD: de opvoeder! In 2018 hadden we al een avond voor opvoeders van een kind of jongere met FASD. Het was boeiend om van elkaar te horen welke oplossingen andere ouders hebben gevonden bij de dagelijkse dingen waar je tegen aan loopt. Dat gaan we dit jaar herhalen.

Daarnaast gaan we ons model voor FASD support voorleggen. Een model wat we het afgelopen jaar hebben uitgedacht aan de hand van waar we (opvoeders, scholen, zorgverleners) tegen aan lopen. Het model lijkt te helpen bij wat we wel en niet moeten doen (en op welk moment).

Opvoeden en begeleiden van een kind of jongere met FASD vraagt nog meer dan bij andere kinderen dat je het met de hele omgeving doet. Ooms, tantes, betrokken buren, de opppas, school, andere zorgverlerers etc. zijn dus erg welkom deze avond. Je mag mee komen op uitnodiging van een opvoeder waarvan het kind of jongere bij ZO! in zorg is.

Maandag   30-9-19,  19:30-21:30 uur    Thema ASS bij meisjes       captain Victor

Autisme komt minder vaak voor bij meisjes dan bij jongens. Maar het lijkt ook minder vaak herkend te worden. Dit komt onder andere doordat autisme er bij meisjes en vrouwen, op het eerste gezicht, anders uit kan zien. Het lijkt minder ernstig en minder typisch autistisch. Dus kan je dan wel van autisme spreken?

Veel meisjes en vrouwen met autisme doen er ook veel aan om maar ‘normaal’ gevonden te worden. Ze gaan hun problemen camoufleren, maar dit kan een hoge tol eisen. Geregeld krijgen ze bijkomende lichamelijke en psychische problemen (zoals angst, depressie, burn-out klachten, eetstoornissen). Maar behandeling van deze problemen helpt maar tijdelijk, onvoldoende of zelfs averechts, omdat er geen rekening wordt gehouden met het onderliggende autisme. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor hoe autisme er bij meisjes en vrouwen uitziet, zodat dit beter herkend wordt en passende behandeling en begeleiding ingezet kan worden.

Tijdens deze avond staan we stil bij onderscheidende kenmerken van meisjes en vrouwen met autisme, de verschillen met jongens, en specifieke adviezen voor de omgeving van meisjes met ASS.

Voor deze avond hebben we Marrit Buruma uitgenodigd. Marrit Buruma is orthopedagoog en werkzaam bij het Expertise Team Jonge Kind van INTER-PSY. Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar vroeg sociaal communicatief gedrag van jonge kinderen met autisme (0-6 jaar). Daarbinnen heeft ze zowel vanuit de klinische praktijk veel ervaring met meisjes met ASS (diagnostiek en behandeling) en heeft ze hier met collega’s meerdere artikeltjes over gepubliceerd. Zij is lid van de FANN en van het Autisme Jonge Kind – Expertisenetwerk.

Dinsdag    19-11-19,  19:30-21:30 uur,   Thema FASD                         captain Jan

Naast de Meet & Greet met andere opvoeders van een kind of jongere met FASD komt Rudi Kohl deze avond een presentatie houden. Rudi is de kinderarts die FASD in Nederland onder de aandacht heeft gebracht. Hij heeft ruime ervaring vanuit zijn werk in Zuid-Afrika en Nederland en is de grondlegger van de diverse klinieken in Nederland waar FASD wordt gediagnosticeerd. Hij is lid van de Wetenschappelijke Raad van de FASD stichting Nederland.

 

Locatie; Grandcafe Z,

Zaailand 106, 8911 BN Leeuwarden

Parkeren kan in Parkeergarage Zaailand.

 

Opgave

Opgave kan door het sturen van een mail naar de captain van de avond, onder vermelding van de naam van het kind/jongere, de specifieke avond, deelnemende ouder/opvoeder(s) en eventuele introducee.

Kleine lettertjes

Per kind/jongere kunnen er maximaal 3 mensen deelnemen, waarvan maximaal 1 introducee (bijvoorbeeld leerkracht, familielid of zorgverlener). Er kunnen per avond maximaal 80 mensen mee doen. Deelname is alleen mogelijk na inschrijven en ontvangen bevestiging per mail. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Deelname is onderdeel van het geboden zorgtraject en zonder eigen bijdrage. Bij opgave verklaar je akkoord te zijn met dat wij de namen en adresgegevens ook gebruiken ten behoeve van alle communicatie voor deze avond. Doordat er meerdere ouders/opvoeders en introducees aanwezig zijn, betekend dit dat je bekend wordt bij deelnemers.