ZO! Info verwijzers

 

ZO! is een kleine toegelaten zorginstelling waar diagnostiek, behandeling, training en gespecialiseerde begeleiding wordt gegeven aan gezinnen, kinderen, jongeren en deels volwassenen. Onze grootste groep cliënten is jonger dan 23 jaar. We richten ons op de categorieën psycho-sociaal, psychiatrie en (licht) verstandelijke gehandicapten zorg. Specialisaties zijn problematische gehechtheid (o.a. bij adoptie), ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD) en behandeling bij FASD.

Cliënten kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden via het aanmeldformulier of een korte eenmalige afspraak maken via de online agenda.

Spreekuur

Voor een kort (oriënterend) overleg zonder verwijzing of beschikking kunnen cliënten een afspraak maken via onze online agenda. We leggen bij deze contacten geen dossier aan. Hulp kan anoniem.

Jeugd GBGGZ en Jeugd gespecialiseerde begeleiding & behandeling

Wij doen diagnostiek, behandeling en langdurig gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij kinderen, jongeren en hun omgeving. Er is een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts of jeugdarts nodig voor GBGGZ. Voor langdurige zorg (behandeling gedragswetenschapper of gespecialiseerde) is een beschikking van het gebiedsteam nodig of van de gezinsvoogdijvereniging.  Wij hebben contracten met alle Friese, Drentse en Groningse gemeenten en Dronten. Voor zorg buiten een contract kan het gebiedsteam van de cliënt een arrangement maken waarbij zorg bij ons kan worden afgenomen. Dit kan via zorg in natura of PGB.

Per 20-05-2017 is ons budget voor zorg voor jeudigen uit Friesland op. Vergoede zorg blijft mogelijk als de gemeente naast de verwijzing een aanvullend akkoord geeft, via een zgn. maatwerkvoorziening. De huisarts, gezinsvoogd of het gebiedsteam kan dit akkoord bij de gemeente aanvragen.

Volwassenen GBGGZ

Wij geven GBGGZ voor meerderjarigen. Er is een verwijsbrief nodig van een arts. Met een aantal verzekeraars hebben wij een contract, zodat voor die cliënten de hulp zonder kosten is.

Particuliere zorg

Sommige klachten en behandelingen mogen niet worden genoteerd binnen de GBGGZ of Jeugdwet. Hiervoor hebben wij de particuliere zorg. Dit kan ook als cliënten maximale privacy willen.

Wachttijd

Het moment waarop wij na aanmelding kunnen starten varieert per periode en capaciteit van ingekochte zorg per gemeente en verzekeraar. Veel gemeenten kopen minder zorg in dan er vraag is bij ons, waardoor wachttijd oploopt. Bij wachttijd? staat de actuele informatie.