Verwijsbrief arts

 

Via dit voorbeeld kan je arts een verwijsbrief maken;

ZO! verwijsbrief

Je huisarts kan ook digitaal verwijzen via Zorgdomein.

Specialistische Jeugdhulp valt onder de gemeente. Met een verwijsbrief van je arts, jeugdarts of kinderarts heb je recht op toegang. Wij hebben contracten met deze gemeenten.

De betalende gemeente  is de gemeente waar de ouder met gezag of voogd woont. Als wij geen contract met jou gemeente hebben, kan je je gemeente vragen toch een vergoeding te geven, als zij niet een geschikte gecontracteerde zorgverlener hebben.

Volwassenen kunnen gebruik maken van psychologische hulp voor GBGGZ binnen hun basisverzekering. Je hebt dan een verwijsbrief van je huisarts nodig. Wij hebben contract met deze verzekeraars. Als je verzekeraar geen contract met ons heeft gesloten krijg je wel een vergoeding van hen, maar vaak vergoeden ze minder (afhankelijk van je polis en beleid verzekeraar).