Vacature gezinswerker / kind-jeugd werker

ZO! zoekt een gezinswerker / kind-jeugd werker.

ZO! is een praktijk van samenwerkende zelfstandige zorgverleners voor mensen met een eigen mening die niet in alle hokjes passen. We werken met kinderen, jongeren en hun gezin en omgeving. Ons werkgebied is Noord-Nederland, IJsselland, delen van Flevoland en West-Friesland. We hebben een kantoorlocatie in Leeuwarden en afspraaklocaties in Groningen.

Wij zoeken een ondernemende collega als uitbreiding van ons team. Het is een combinatiefunctie, waarbij je afhankelijk van je eigen voorkeuren je accent kan bepalen.

Bij ZO! maak je als gezinswerker en/of kind-jeugd werker contact met gezinnen die vaak eerdere negatieve ervaringen hebben in de hulpverlening, vanuit een open en communicatieve houding. Samen verken je met hen wat er wel mogelijk is, waarbij je de diverse disciplines en oplossingen binnen onze praktijk kan inzetten. Soms is de eerste focus het gezin of omgeving, soms is de eerste focus meer gericht op de jeugdige.

Deze vacature is per 10-04-2021 gesloten; we hebben veel reacties waar we mee verder gaan.

Je draagt vanuit ons team bij aan diagnostiek, geeft psycho-educatie, voorbeeldgedrag, ouderbegeleiding, training en eventueel systemische interventies. Je werkt zowel praktisch als therapeutisch en stemt af met externe partijen.

Je werkt ambulant binnen ons contractgebied (vooral Friesland – Groningen) bij gezinnen thuis en soms vanaf onze praktijklocaties in Leeuwarden en Groningen.

Je bent (eventueel in opbouw) 32 uur per week beschikbaar om met je cliënten af te spreken. Werktijden bepaal je zelf.

Wij zoeken een hbo+ of universitair opgeleide collega met vooral ruime ervaring.

Passende opleidingen zijn sociaalpedagogisch werk / maatschappelijke dienstverlening / toegepaste psychologie / orthopedagogiek / psychologie /pabo / EducationalNeeds / PMT / alo / verpleegkunde, eventueel met aanvullende gezinsgerichte opleiding).

Je kunt zorgvuldig schriftelijk rapporteren naar ouders, binnen het team en naar externe partijen. Je voert je zorgadministratie zelfstandig uit en hebt goede computervaardigheden. Je beschikt over een auto.

Naast je eigen voorkeuren en kwaliteiten ben je bereid jezelf verder te scholen in één van onze specialisaties. Je bent minimaal SKJ geregistreerd. Als je nog niet helemaal voldoet aan de opleidingseisen, mag je gebruik maken van ons SKJ-geaccrediteerde praktijkopleidingsprogramma. Indien mogelijk ben je aangesloten bij een eigen beroepsvereniging.

Bij aansluiting vraag je een VOG aan en wordt een antecedentenonderzoek gedaan conform eisen WKKGZ.

Zelfstandig

Werken bij ZO! betekent dat je de vrijheid van een ZZP’er hebt, met ondersteuning van ons team en organisatie. Binnen ons netwerk kan je advies en hulp krijgen bij wat komt kijken bij ZZP’er zijn.

Geïnteresseerd?

Je kunt je sollicitatie inclusief cv sturen naar info@zo-zorgoplossingen.nl

Vermeld bij je sollicitatie je huidige registraties en of, bij een ontbrekende SKJ registratie, je vooropleiding ruimte geeft voor een SKJ registratie via ons praktijkopleidingsprogramma. Informatie hierover vindt je op de pagina van het SKJ.

Na screening op je sollicitatie en cv volgt eventueel een uitnodiging voor oriëntatie en gesprek met leden van het team. Bij aansluiting kunnen de werkzaamheden op korte termijn van start gaan.