student COACHing

Als student zit je in een dynamische levensfase. Veel verandert en je mogelijkheden nemen toe, maar ook eisen worden zwaarder. Het hoort bij studenten dat het de ene periode beter gaat dan de andere periode.

Soms gaat het te lang niet goed of op te veel gebieden niet goed. En rond belangrijke momenten (nieuwe opleiding, stage, uit huis gaan, nieuwe vriendschappen) kan het lastiger gaan dan je had verwacht.  Of je maakt vervelende dingen mee of krijgt last van vervelende dingen die eerder zijn gebeurd. Coaching kan je dan helpen.

Coaching is meestal eens per twee weken drie kwartier per keer. In het eerste contact maak je kennis met je coach of therapeut. Je mag iemand mee nemen. Je coach vraagt wat er aan de hand is en samen maak je een eerste plan. Hierna ga je aan de slag.

Hoe het plan eruit ziet is afhankelijk van wat bij je past en het doel is. Er wordt meestal gepraat, waarbij veel aandacht is voor praktische zaken. Er wordt soms gewerkt met vragenlijsten om jezelf beter te leren kennen. Door samen na te denken over verschillende onderwerpen zetten we dat op een rijtje, bedenken alternatieven en gaan hiermee aan de slag.

Als je dat wilt kunnen we ook overleggen met je ouders of school.

 

As a student you are in a dynamic stage in your life. There are a lot of changes and possibilities, but also more and other demands. It is normal that some periods go better than other periods.

Sometimes, problems stay for a longer time or there are problems in lots of areas. And when important moments (new education, living in another country, internship, moving out, new friends) come up, it can become more difficult then you expected. Or you go through difficult affairs or are suffering from bad events that happened in the past. Psychological coaching or therapy can help you with this.

For the international students around Leeuwarden we have treatment for several psychological problems. Psychological treatment helps to make things more easy and to get more reliance. We also give support for study and living on your own.

Coaching is usually once per two weeks with a 45 minutes session each time. In your first session you are getting acquainted with your therapist. You can bring someone if you like. Your therapist will be asking you what is going on in your life and together you will create a plan. Then you go to work.

How the plan looks is depending on what suits you and what the main goal is. There are usually conversations with the attention directed to practical matters. Sometimes there will be used questionnaires for you to get to know yourself better and to check out the problems. But also for help with homework assignments and tips and tricks you can apply. By sitting together and thinking about different subjects, we can come up with alternatives and work with them.

ZO! is a private practice with licensed psychologists. Psychological treatment in The Netherlands is free, depending on your Health Care Insurance, and a letter from your general practitioner. You can send us a mail at info@www.zo-zorgoplossingen.nl to find out the possibilities for you.