SOCIALe Vaardigheids Training

 

Veel kinderen en jongeren lukt het niet om op een gemakkelijke manier om te gaan met anderen. Ze zijn sociaal onhandig. Soms zijn ze verlegen of juist te fel. Soms snappen ze niet wat anderen bedoelen of willen. Soms snappen ze dat juist wel, maar kunnen “er niet tegenop”. Ouders leggen in de dagelijkse opvoeding zaken uit. Op veel scholen is aandacht voor sociale omgang en weerbaarheid. Vaak hebben kinderen al een Kanjertraining, Rots & Water training e.d. gedaan.

Bij vragen om een sociale vaardigheidstraining kijken wij eerst hoe het kan dat een kind of jongere nog sociaal onhandig is. Aan de hand daarvan gaan we kijken welke training past en hoe we die moeten gaan inzetten. Als we dit niet doen is de kans te groot dat de training geen effect heeft.  We trainen meestal individueel met oefenopdrachten voor thuis en school.  Er is dan sneller effect en het is gemakkelijker met ouders te organiseren dan werken in een groepje. Soms combineren we oefeningen met andere kinderen. Ouders en scholen doen bij voorkeur mee. Soms is een complete training niet nodig of niet handig; we pakken dan stukjes uit een training mee in de gewone therapie of coaching.

Voor veel kinderen is het moeilijk om na de training de vaardigheden ook in andere situaties toe te blijven passen. Via het maatjesproject is vervolgondersteuning mogelijk.

We werken met een aantal trainingen als basisvorm.