Sherborne

 

Sherborne bewegingstherapie is een therapie die wij gebruiken om samen met ouders kinderen via bewegingsspelletjes vertrouwen te laten ontwikkelen in contact, in zichzelf en in elkaar. Het is een speelse therapievorm die aansluit bij de bewegingsbehoefte en spelbehoefte van kinderen. We werken met het kind en de ouders/opvoeders. Het spel geeft plezier. Zorgvuldig ingezet helpt het een kind om zich meer stevig te gaan voelen,  zich te kunnen ontspannen in contact en plezier in het samenwerken met zijn ouders of opvoeders weer op gang te brengen.